Ukończyła ASP w Warszawie. W 1932 roku dołączyła do grana artystów skupionych wokół szkoły Ecole de Paris. Wielokrotnie uczestniczyła w Salonie Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

265
Felicja PACANOWSKA (1907 lub 1915 - 2002)

Kompozycja

akwatinta barwna/papier, 14 x 10,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i opisany ołówkiem u dołu '74/95 F. Pacanowska'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna

22.09.2021

20:00

Sprzedane 500 zł (625 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 700 - 1 200 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Ukończyła ASP w Warszawie. W 1932 roku dołączyła do grana artystów skupionych wokół szkoły Ecole de Paris. Wielokrotnie uczestniczyła w Salonie Niezależnych oraz Salonie Jesiennym w Paryżu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.