Polski i austriacki kompozytor żydowskiego pochodzenia, redaktor muzyczny, który pracował w Krakowie, Tel-Awiwie i w Wiedniu. Haubenstock-Ramati był również projektantem i malarzem. Haubenstock-Ramati studiował kompozycję, teorię muzyki, grę na skrzypcach i filozofię w Krakowie i we Lwowie w latach 1937-1940. Wśród jego nauczycieli byli Artur Malawski i Józef Koffler. Był szefem oddziału muzycznego Radia Kraków. Od 1950 roku był profesorem na Akademii Muzycznej w Tel-Awiwie, gdzie doprowadził do utworzenia centralnej biblioteki muzycznej. W 1957 roku otrzymał półroczne stypendium akademii muzyki konkretnej. Od 1958 roku był redaktorem nowej muzyki dla Universal Edition w Wiedniu. Ponadto wygłosił gościnne wykłady i seminaria w Tel-Awiwie, Sztokholmie, Darmstadt, Bilthoven i Buenos Aires, a od 1973 był profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Wiedniu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

100
Roman RAMATI-HAUBENSTOCK (1919 Kraków - 1994 Wiedeń)

Kompozycja, 1971 r.

litografia barwna/papier, 27,5 x 38,5 cm (zadruk)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Ramati-Haubenstock 1971', opisany l.d.: 'II/XX'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Polski i austriacki kompozytor żydowskiego pochodzenia, redaktor muzyczny, który pracował w Krakowie, Tel-Awiwie i w Wiedniu. Haubenstock-Ramati był również projektantem i malarzem. Haubenstock-Ramati studiował kompozycję, teorię muzyki, grę na skrzypcach i filozofię w Krakowie i we Lwowie w latach 1937-1940. Wśród jego nauczycieli byli Artur Malawski i Józef Koffler. Był szefem oddziału muzycznego Radia Kraków. Od 1950 roku był profesorem na Akademii Muzycznej w Tel-Awiwie, gdzie doprowadził do utworzenia centralnej biblioteki muzycznej. W 1957 roku otrzymał półroczne stypendium akademii muzyki konkretnej. Od 1958 roku był redaktorem nowej muzyki dla Universal Edition w Wiedniu. Ponadto wygłosił gościnne wykłady i seminaria w Tel-Awiwie, Sztokholmie, Darmstadt, Bilthoven i Buenos Aires, a od 1973 był profesorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Wiedniu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.