Rosyjski malarz, rzeźbiarz, teoretyk i nauczyciel. W latach 1942-47 studiował w Instytucie Sztuki Surikowa w Moskwie. Obronił doktorat z historii sztuki i był specjalistą od historiografii w sztuce rosyjskiej. W 1948 r. założył swoją niezależną pracownię, która była zjawiskiem wyjątkowym jak na Związek Radziecki i z której wywiódł się ruch Nowego Realizmu, będący rodzajem monumentalnego taszyzmu i wyprzedzający na tym gruncie w jakiś sposób amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny. Przez pracownię w ciągu szeregu lat przeszło około 600 artystów i architektów. W 1962 r. zorganizował jedną z pierwszych wystaw sztuki awangardowej w Moskwie. Słynna wystawa w Maneżu została brutalnie potępiona przez Komitet Centralny. To właśnie na tej wystawie podjudzony przez świtę Nikita Chruszczow zelżył artystów od pederastów i zagroził im deportacją na Zachód. Było to jedno z bardziej symptomatycznych wydarzeń końca okresu odwilży politycznej. Od 1964 r. artyści Nowego Realizmu pracowali w ukryciu, na daczy Bielutina w Abramcewie na północ od Moskwy. Przez blisko 40 lat funkcjonował w artystycznym podziemiu i był jego nieformalnym przywódcą. Bielutin i jego uczniowie triumfalnie powrócili wielką wystawą w moskiewskim Maneżu w 1991 r.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

22
Ely BIELUTIN (1925 Moskwa - 2012 tamże)

Kompozycja, 1970 r.

olej/płótno, 131 x 87 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Ely Bielutin 70'
na odwrocu napis: '2495'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Rosyjski malarz, rzeźbiarz, teoretyk i nauczyciel. W latach 1942-47 studiował w Instytucie Sztuki Surikowa w Moskwie. Obronił doktorat z historii sztuki i był specjalistą od historiografii w sztuce rosyjskiej. W 1948 r. założył swoją niezależną pracownię, która była zjawiskiem wyjątkowym jak na Związek Radziecki i z której wywiódł się ruch Nowego Realizmu, będący rodzajem monumentalnego taszyzmu i wyprzedzający na tym gruncie w jakiś sposób amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny. Przez pracownię w ciągu szeregu lat przeszło około 600 artystów i architektów. W 1962 r. zorganizował jedną z pierwszych wystaw sztuki awangardowej w Moskwie. Słynna wystawa w Maneżu została brutalnie potępiona przez Komitet Centralny. To właśnie na tej wystawie podjudzony przez świtę Nikita Chruszczow zelżył artystów od pederastów i zagroził im deportacją na Zachód. Było to jedno z bardziej symptomatycznych wydarzeń końca okresu odwilży politycznej. Od 1964 r. artyści Nowego Realizmu pracowali w ukryciu, na daczy Bielutina w Abramcewie na północ od Moskwy. Przez blisko 40 lat funkcjonował w artystycznym podziemiu i był jego nieformalnym przywódcą. Bielutin i jego uczniowie triumfalnie powrócili wielką wystawą w moskiewskim Maneżu w 1991 r.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.