Proweniencja:
- ze spuścizny po artyście
- kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)

Praca posiada szkło muzealne.

26
Alfred LENICA (1899 - 1977)

Kompozycja, 1965

gwasz, papier milimetrowy; 38,3 x 25,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: lenica;
sygn. i dat. na odwrocie: A. Lenica / 1965

Zobacz katalog

Polski Dom Aukcyjny

XIX Aukcja Sztuki Dawnej i Współczesnej

26.11.2020

19:30

Sprzedane 3 900 zł (4 797 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 7 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Proweniencja:
- ze spuścizny po artyście
- kolekcja prywatna, Warszawa (od 2000 r.)

Praca posiada szkło muzealne.