Pochodząca z lat 60. kompozycja autorstwa Eugeniusza Gepperta powstała w późnym okresie twórczości tego artysty, kiedy jego malarstwo zbliżało się do abstrakcji. Eugeniusz Geppert, wybitny malarz związany z Wrocławiem, założyciel tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych i organizator życia kulturowego miasta urodził się w 1890 roku we Lwowie. Studia ukończył na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 20. udał się na dwuletnie stypendium do Paryża, gdzie prezentował swe prace na Salonie Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928). Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W historii sztuki zapisał się przede wszystkim jako twórca dzieł powiązanych z tematyką polskiej batalistyki. Nawiązywał do malarstwa Piotra Michałowskiego i Kossaków w licznych pracach przedstawiających portrety konne, wyścigi, polowania i podobne tematy. Po wojnie dużą część prac poświęcił pejzażom Wrocławia i martwym naturom, które malował przede wszystkim z wyobraźni.
PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

49
Eugeniusz GEPPERT (1890 Lwów - 1979 Wrocław)

Kompozycja, 1961 r.

olej/płótno, 93 x 74 cm
sygnowany p.d.: 'Eugeniusz Geppert 1961'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Pochodząca z lat 60. kompozycja autorstwa Eugeniusza Gepperta powstała w późnym okresie twórczości tego artysty, kiedy jego malarstwo zbliżało się do abstrakcji. Eugeniusz Geppert, wybitny malarz związany z Wrocławiem, założyciel tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych i organizator życia kulturowego miasta urodził się w 1890 roku we Lwowie. Studia ukończył na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W latach 20. udał się na dwuletnie stypendium do Paryża, gdzie prezentował swe prace na Salonie Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928). Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W historii sztuki zapisał się przede wszystkim jako twórca dzieł powiązanych z tematyką polskiej batalistyki. Nawiązywał do malarstwa Piotra Michałowskiego i Kossaków w licznych pracach przedstawiających portrety konne, wyścigi, polowania i podobne tematy. Po wojnie dużą część prac poświęcił pejzażom Wrocławia i martwym naturom, które malował przede wszystkim z wyobraźni.
PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.