"W sztuce Urszuli Broll, niezależnie od poruszanego przez nią wątku, wyczuwalna jest pewna energia, coś niezwykłego, co emanuje z wnętrza obrazów, coś, czego istnienie możemy jedynie przeczuwać: tchnienie wieczności, dotyk absolutu. Jej obrazy mają w sobie moc sacrum i dotyczy to zarówno pozbawionych nawiązań do świata zewnętrznego abstrakcji, jak i pejzaży, które zapisem rzeczywistości są przede wszystkim. Każdy obraz emanuje światłem i ciszą".
Joanna Mielech


Ukończyła filię krakowskiej ASP w Katowicach. W 1953 r. była współzałożycielką grupy ST-53 i brała udział we wszystkich wystawach grupy podczas jej istnienia. W latach 50. inspirowała się sztuką W. Strzemińskiego i P. Mondriana. Jej późniejsza sztuka ukonstytuowała się w kontakcie z filozofią buddyzmu i zen. Związana z ruchem neoawangardy i Galerią Krzywego Koła w Warszawie. Od roku 1967 brała udział w działaniach kręgu Oneiron, którego była współzałożycielką. Od roku 1983 mieszka w buddyjskiej kolonii w Przesiece pod Jelenią Górą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

69
Urszula BROLL (ur. 1930)

Kompozycja, 1957 r.

olej/płótno, 41 x 56 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'URSZULA BROLL 1957'
na odwrociu naklejka z Galerii Czas z opisem obrazu i trudno czytelne stemple wywozowe

WYSTAWIANY:
- Urszula Broll. Malarstwo (lata 50. i 60.), Galeria Czas, Będzin 19.10-29.10.2004, Galeria Nautilus, Kraków, 3.11-16.11.2004

LITERATURA:
- Urszula Broll. Malarstwo (lata 50. i 60.), katalog wystawy, Galeria Czas, Będzin 19.10-29.10.2004, Galeria Nautilus, Kraków, 3.11-16.11.2004, Kraków 2004, s. 21 (il.), poz. kat. 13

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"W sztuce Urszuli Broll, niezależnie od poruszanego przez nią wątku, wyczuwalna jest pewna energia, coś niezwykłego, co emanuje z wnętrza obrazów, coś, czego istnienie możemy jedynie przeczuwać: tchnienie wieczności, dotyk absolutu. Jej obrazy mają w sobie moc sacrum i dotyczy to zarówno pozbawionych nawiązań do świata zewnętrznego abstrakcji, jak i pejzaży, które zapisem rzeczywistości są przede wszystkim. Każdy obraz emanuje światłem i ciszą".
Joanna Mielech


Ukończyła filię krakowskiej ASP w Katowicach. W 1953 r. była współzałożycielką grupy ST-53 i brała udział we wszystkich wystawach grupy podczas jej istnienia. W latach 50. inspirowała się sztuką W. Strzemińskiego i P. Mondriana. Jej późniejsza sztuka ukonstytuowała się w kontakcie z filozofią buddyzmu i zen. Związana z ruchem neoawangardy i Galerią Krzywego Koła w Warszawie. Od roku 1967 brała udział w działaniach kręgu Oneiron, którego była współzałożycielką. Od roku 1983 mieszka w buddyjskiej kolonii w Przesiece pod Jelenią Górą.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.