OPINIE:
autentyczność potwierdzona przez spadkobiercę artysty

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

09
Jan TARASIN (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)

Kompozycja

gwasz, węgiel, akwarela/papier , 15,4 x 22,6 cm
dedykacja na odwrociu: 'Pani Iwonie | na pamiatke Jan Tarasin | warszawa 1 VIII 2003'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 16 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
autentyczność potwierdzona przez spadkobiercę artysty

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.