Edukację artystyczną rozpoczął w Szkole Dokształcania Zawodowego nr 10 i kontynuował ją w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego. W 1948 r. uczestniczył w wystawie Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, a także współpracował przy realizacji sali neoplastycznej według projektu W. Strzemińskiego w Muzeum Sztuki w Łodzi. W roku 1960 dokonał jej rekonstrukcji, zaprojektował też salę II neoplastyczną. Jego twórczość cechują rygor, zgeometryzowane formy, czyste barwy. Sięga do tradycji konstruktywistycznej wypracowanej przez K. Malewicza, A.M. Rodczenkę, W.J. Tatlina. Malował cykle obrazów: w latach 1930-49 były to pejzaże, później kompozycje geometryczne, a także cykle zatytułowane „Kości”, „Morze”, „Miasto”. Wystawy twórczości artysty odbyły się w Warszawie (Galeria Zachęta, 1978) oraz w Łodzi (BWA, 1983). Jego brazy znajdują się w Muzeum Sztuki w Łodzi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

038
Bolesław UTKIN (Moskwa, 1913-1993)

Kompozycja

relief/płyta pilśniowa, 83 x 70,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'B. Uktin'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Art Outlet. Sztuka Współczesna

21.01.2021

19:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 14 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Edukację artystyczną rozpoczął w Szkole Dokształcania Zawodowego nr 10 i kontynuował ją w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego. W 1948 r. uczestniczył w wystawie Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, a także współpracował przy realizacji sali neoplastycznej według projektu W. Strzemińskiego w Muzeum Sztuki w Łodzi. W roku 1960 dokonał jej rekonstrukcji, zaprojektował też salę II neoplastyczną. Jego twórczość cechują rygor, zgeometryzowane formy, czyste barwy. Sięga do tradycji konstruktywistycznej wypracowanej przez K. Malewicza, A.M. Rodczenkę, W.J. Tatlina. Malował cykle obrazów: w latach 1930-49 były to pejzaże, później kompozycje geometryczne, a także cykle zatytułowane „Kości”, „Morze”, „Miasto”. Wystawy twórczości artysty odbyły się w Warszawie (Galeria Zachęta, 1978) oraz w Łodzi (BWA, 1983). Jego brazy znajdują się w Muzeum Sztuki w Łodzi.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.