Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Grafiki w 1978 roku. W latach 1980-1982 był pedagogiem krakowskiej uczelni. W latach 1983-1984 realizował ze studentami Vestlendets Kunstakademie w Bergen w Norwegii eksperyment Podróżującej Akademii, prowadząc zajęcia w różnych miejscach świata. Od 1986 do 1988 roku pracował w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1997 roku został laureatem Nagrody Fundacji Nowosielskich, przyznanej wówczas po raz pierwszy. Najważniejsze pola jego działalności artystycznej to rysunek i rzeźba. Rozwinął innowacyjne połączenie tych dwóch dziedzin, sprawdzając ich wzajemne oddziaływanie. W zaaranżowane przez siebie przestrzeni wprowadza element ruchu, konfrontując z nim nieruchomą rzeźbę. Inspirację dla jego prac stanowi literatura, mitologia oraz mistyka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

52
Marek CHLANDA (ur.1954 r.)

Kompopzycja, 1989 r.

ołówek, węgiel/papier, 48 x 38,5 cm (w świetle oprawy autorskiej), 50 x 41 cm (z oprawą autorską)
sygnowany i datowany wzdłuż prawej krawędzi: 'M CH | '89'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Grafiki w 1978 roku. W latach 1980-1982 był pedagogiem krakowskiej uczelni. W latach 1983-1984 realizował ze studentami Vestlendets Kunstakademie w Bergen w Norwegii eksperyment Podróżującej Akademii, prowadząc zajęcia w różnych miejscach świata. Od 1986 do 1988 roku pracował w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W 1997 roku został laureatem Nagrody Fundacji Nowosielskich, przyznanej wówczas po raz pierwszy. Najważniejsze pola jego działalności artystycznej to rysunek i rzeźba. Rozwinął innowacyjne połączenie tych dwóch dziedzin, sprawdzając ich wzajemne oddziaływanie. W zaaranżowane przez siebie przestrzeni wprowadza element ruchu, konfrontując z nim nieruchomą rzeźbę. Inspirację dla jego prac stanowi literatura, mitologia oraz mistyka.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.