„Lego. Obóz koncentracyjny” uznawane jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej sztuki lat 90. i za najsłynniejsze dzieło Zbigniewa Libery. Praca w całości wykonana została z elementów „pożyczonych” z istniejących zestawów Lego: posterunku policji, piratów itp. Klocki dostarczyła artyście sama firma, dlatego na pudełku znajduje się napis: „This work of Zbigniew Libera has been sponsored by Lego”, za co firmaLego chciała podać Liberę do sądu. Praca zyskała ogromy rozgłos. Zakupiona do kolekcji nowojorskiego Jewish Museum, stała się inspiracją do zorganizowania tam ważnej wystawy „Mirroring Evil: Nazi Imagery/ Recent Art”. („Odzwierciedlając zło: nazistowska ikonografia/sztuka najnowsza”, 2002). Kontrowersje wokół „Lego”, Libery, choć innej natury, miały miejsce i w Polsce, w wyniku czego artysta zrezygnował z wystawy w pawilonie polskim na Biennale w Wenecji. W międzyczasie jego praca stała się swoistą ikoną i - w różnych wersjach - jest nieustannie prezentowana na wystawach i w kolekcjach muzealnych na całym świecie.

Należy do najciekawszych artystów pokolenia, które pojawiło się na krajowej scenie artystycznej w latach osiemdziesiątych (w okresie tym nie uczestniczył w oficjalnym obiegu artystycznym, działał m.in. alternatywnym kręgu łódzkiego strychu i „Kultury Zrzuty”, współpracował także z Zofią Kulik jako jej model), tworzy obiekty, instalacje, realizacje wideo, posługuje się fotografią, malarstwem, jest autorem działań multimedialnych. Przedstawione na początku lat dziewięćdziesiątych prace o charakterze kontemplacyjno-medytacyjnym – jak np. realizacja wideo „Perseweracja mistyczna” (pokazana m.in. na głośnej wystawie „Perseweracja mistyczna i róża” w 1992 r. w PGS w Sopocie) wywołały wokół jego twórczości spore zanteresowanie. Kolejne wystawy na których przedstawił takie realizacje jak „Urządzenia korekcyjne” (wystawa indywidualna w CSW w Warszawie), czy też model obozu koncentracyjnego zbudowany z klocków lego, przyniosły mu miano artysty kontrowersyjnego i międzynarodowy rozgłos. W 2004 r. w łódzkim Atlasie Sztuki, PGS Sopot, poznańskim Arsenale pokazał wystawę swoich prac wykorzystujących przekaz fotograficzny "Mistrzowie i pozytywy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

231
Zbigniew LIBERA (ur. 1959)

Komplet 7 opakowań klocków "Lego. Obóz koncentracyjny", 1996/2001

wydruk archiwalny/papier bezkwasowy, 70 x 65 cm (wymiary największej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘Zbigniew Libera | KZL LEGO 1996 2001 | 4/10’
1. opakowanie 6773
70 x 65 cm (w świetle passe-partout)
2. opakowanie 6772
70 x 65 cm (w świetle passe-partout)
3.opakowanie 6764
38,5 x 49 cm (w świetle passe-partout)
4. opakowanie 6742
25 x 25 cm (w świetle passe-partout)
5. opakowanie 6741
25 x 25 cm (w świetle passe-partout)
6. opakowanie 6752
25 x 25 cm (w świetle passe-partout)
7. opakowanie 6753
25 x 25 cm (w świetle passe-partout)
ed. 4/10

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

„Lego. Obóz koncentracyjny” uznawane jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej sztuki lat 90. i za najsłynniejsze dzieło Zbigniewa Libery. Praca w całości wykonana została z elementów „pożyczonych” z istniejących zestawów Lego: posterunku policji, piratów itp. Klocki dostarczyła artyście sama firma, dlatego na pudełku znajduje się napis: „This work of Zbigniew Libera has been sponsored by Lego”, za co firmaLego chciała podać Liberę do sądu. Praca zyskała ogromy rozgłos. Zakupiona do kolekcji nowojorskiego Jewish Museum, stała się inspiracją do zorganizowania tam ważnej wystawy „Mirroring Evil: Nazi Imagery/ Recent Art”. („Odzwierciedlając zło: nazistowska ikonografia/sztuka najnowsza”, 2002). Kontrowersje wokół „Lego”, Libery, choć innej natury, miały miejsce i w Polsce, w wyniku czego artysta zrezygnował z wystawy w pawilonie polskim na Biennale w Wenecji. W międzyczasie jego praca stała się swoistą ikoną i - w różnych wersjach - jest nieustannie prezentowana na wystawach i w kolekcjach muzealnych na całym świecie.

Należy do najciekawszych artystów pokolenia, które pojawiło się na krajowej scenie artystycznej w latach osiemdziesiątych (w okresie tym nie uczestniczył w oficjalnym obiegu artystycznym, działał m.in. alternatywnym kręgu łódzkiego strychu i „Kultury Zrzuty”, współpracował także z Zofią Kulik jako jej model), tworzy obiekty, instalacje, realizacje wideo, posługuje się fotografią, malarstwem, jest autorem działań multimedialnych. Przedstawione na początku lat dziewięćdziesiątych prace o charakterze kontemplacyjno-medytacyjnym – jak np. realizacja wideo „Perseweracja mistyczna” (pokazana m.in. na głośnej wystawie „Perseweracja mistyczna i róża” w 1992 r. w PGS w Sopocie) wywołały wokół jego twórczości spore zanteresowanie. Kolejne wystawy na których przedstawił takie realizacje jak „Urządzenia korekcyjne” (wystawa indywidualna w CSW w Warszawie), czy też model obozu koncentracyjnego zbudowany z klocków lego, przyniosły mu miano artysty kontrowersyjnego i międzynarodowy rozgłos. W 2004 r. w łódzkim Atlasie Sztuki, PGS Sopot, poznańskim Arsenale pokazał wystawę swoich prac wykorzystujących przekaz fotograficzny "Mistrzowie i pozytywy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.