031
KOŁOBRZEG, KOSZALIN, SZCZECINEK.

Medal wybity z okazji 600-lecia rodu Boninów (starego pomorskiego rodu szlacheckiego z Drawska Pomorskiego); na awersie dookoła napis: SEHSIAHRHVNDERTFEIER DES GESCHLECHTES DERER VON BONIN, w środku dwie głowy koziorożca (ważny element herbu von Boninów) oraz wizerunki gryfa i orła, a także daty 1301-1901, nazwy miejscowości: KARZIN (obecnie Karsina, osada w powiecie koszalińskim, dawniej należała do rodu von Bonin, mieszkającego w tamtejszym pałacu), DVBERTECH (obecnie Dobrociechy, wieś w powiecie koszalińskim, dawniej jej część to stare lenno rodu von Bonin), WOGENTHIN (obecnie Wojęcino, wieś w powiecie koszalińskim, dawniej należała do rodu von Bonin, który ufundował tam kaplicę), KLAPTOW (obecnie Kłopotowo, osada w powiecie kołobrzeskim, w 1650 r. jej właścicielem był płk Wedig von Bonin), NASEBAND (obecnie Nosibądy, wieś w powiecie szczecineckim, w 1735 r. należała do rodu von Bonin), WVLFFLATZKE (obecnie Wilcze Laski, wieś w powiecie szczecineckim, tu ur. się w 1826 r. Swantus Eccard Hugo von Bonin), PARSOW (obecnie Parsowo, wieś w powiecie koszalińskim), GELLGN (?), IN DER TREVE FEST; na dole wyryta nota: EDITH BONIN BRETTIN INV Mv KAWACZYŃSKI FEG; na rewersie postacie średniowiecznego rycerza i niewiasty, na górze wyryty napis: IN DER LIEBE TREV / IN DER TREVE FEST / PAS IST ALT / UND NEV / BONINE / BEST; st. db., drobne uszkodzenia; średnica: 120 mm;

Zobacz katalog

Wu-eL

XXVII Aukcja - Paderewski, Piłsudski, Legiony

28.03.2020

11:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 950 zł