Władysław Kufko jest artystką o polskich korzeniach, który urodził się w Brześciu. Edukację artystyczną odebrał w Liceum Plastycznym w Mińsku, następnie na Instytucie Sztuki w Kijowie. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Republiki Białoruskiej oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace eksponowane były na indywidualnych wystawach w rodzinnym Brześciu, Polsce ,Rosji, Niemczech i Holandii. W swoim dorobku ma również udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta jest laureatem nagród i wyróżnień takich jak srebrny medal na wystawie „Młodzi Artyści” w Moskwie z roku 1987 i tytuł „Człowiek Roku w dziedzinie malarstwa” Białoruskiej Fundacji Kultury w 2000 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

17
Władysław KUFKO (ur. 1955r.)

Kolekcja dinozaurów, 1997 r.

olej/płótno, 80 x 90 cm
sygnowany cyrylicą p.d.: 'Куфко' ('Kufko')
na odwrociu słabo czytelny opis i sygnatura

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Władysław Kufko jest artystką o polskich korzeniach, który urodził się w Brześciu. Edukację artystyczną odebrał w Liceum Plastycznym w Mińsku, następnie na Instytucie Sztuki w Kijowie. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków Republiki Białoruskiej oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace eksponowane były na indywidualnych wystawach w rodzinnym Brześciu, Polsce ,Rosji, Niemczech i Holandii. W swoim dorobku ma również udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Artysta jest laureatem nagród i wyróżnień takich jak srebrny medal na wystawie „Młodzi Artyści” w Moskwie z roku 1987 i tytuł „Człowiek Roku w dziedzinie malarstwa” Białoruskiej Fundacji Kultury w 2000 roku.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.