W czasie wojny studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Był malarzem i scenografem; stworzył wraz z żoną scenografię i kostiumy m.in do filmów Wojciecha Hasa "Lalka" i "Pamiętnik znaleziony w Saragossie". W czasie okupacji związany był z grupą młodych plastyków i podziemnym teatrem Tadeusza Kantora. W latach 1946-49 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i ASP w Krakowie. W dekadzie 1948-58 był scenografem w "Teatrze Groteska" w Krakowie, wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim wywarł znaczący wpływ na styl tego teatru. Wspólnie z żoną projektowali też scenografię do przedstawień operowych, m.in. do Krzysztofa Pendereckiego (Hamburg, 1969), "Balu maskowego" Giuseppe Verdiego (Warszawa, 1977). Był wykładowcą Studium Scenografii przy krakowskiej ASP. Zajmował się także rysunkiem, ilustracją książkową oraz plakatem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

88
Jerzy SKARŻYŃSKI (1924 - 2004)

Koledzy go nie ratują... , 1958 r.

akwarela/papier, 18,9 x 27,2 cm
sygnowny, datowany oraz dedykacja l.d.: 'Kole dzygo niera tują... | 'Bardzo kochanemu pułkownikowi | żarcik na imieniny w 1958 r. od Sk(...)'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W czasie wojny studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Był malarzem i scenografem; stworzył wraz z żoną scenografię i kostiumy m.in do filmów Wojciecha Hasa "Lalka" i "Pamiętnik znaleziony w Saragossie". W czasie okupacji związany był z grupą młodych plastyków i podziemnym teatrem Tadeusza Kantora. W latach 1946-49 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i ASP w Krakowie. W dekadzie 1948-58 był scenografem w "Teatrze Groteska" w Krakowie, wraz z Marią Jaremą i Kazimierzem Mikulskim wywarł znaczący wpływ na styl tego teatru. Wspólnie z żoną projektowali też scenografię do przedstawień operowych, m.in. do Krzysztofa Pendereckiego (Hamburg, 1969), "Balu maskowego" Giuseppe Verdiego (Warszawa, 1977). Był wykładowcą Studium Scenografii przy krakowskiej ASP. Zajmował się także rysunkiem, ilustracją książkową oraz plakatem.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.