"Pod koniec lat 80. i na początku następnej dekady weszło na arenę polskiej sztuki nowe pokolenie, dorastające w Stanie Wojennym, obserwujące szybkie zmiany poglądów, nawrócenia na nową, kapitalistyczną ideologię, a także roszczeniowy napór artystów pragnących moralnych i materialnych rekompensat za swoją niedawną walkę. Nastąpił szybki desant zmechanizowanej, zachodniej oferty w postaci sieci megasklepów, pełnych standardowych przedmiotów, a także MacDonaldów, KFC, Pizza Hut, najnowszych marek samochodów i szybkich komputerów. W ciągu kilku lat rozmył się niedawny etos, w tym także etos sztuki. Reakcje młodych na niedawne zdarzenia były bardzo różne, najczęściej jednak przedstawiciele tego pokolenia odwracali się od wszystkich uznanych wartości rozglądając się po świecie nieartystycznym lub próbując wejrzeć w głąb własnej tożsamości. Bez względu jednak na sposób podejścia do materii sztuki oraz do jej przedmiotu - większość postaw cechuje dialog z dzisiejszą rzeczywistością, co oczywiste - mniej polską, a bardziej globalną. Jest to dialog nacechowany głosami i autokomentarzem, najczęściej chłodny, wskazujący na rzeczy jakimi są, odarte zarówno z mitologii jak i z tajemnicy. (…) Do sztucznego, przemysłowo wykreowanego świata wartości nawiązuje niemal cała twórczość Zbigniewa Libery. Artysta podwiązuje się niejako do tej produkcji jako autor 'nowej generacji' klocków Lego ('Lego Auschwitz'), lalek Barbie ('Ciotka Kena'), poglądowych laleczek do nauki anatomii, a wreszcie instrumentów do ćwiczeń fizycznych ('Universal Penis ekspander', 'Body Building Mashine for Children'). Artysta nie tylko operuje w świecie masowej wyobraźni i standardowych nawyków, ale też nimi umiejętnie manipuluje, wskazując na łatwość, z jaką można dziś narzucić światu nowe normy - zarówno handlowe, jak etyczne".
Anda Rottenberg, Postindustrialny Smutek, wstęp do katalogu wystawy "Postindustrial sorrow", wersja angielska i niemiecka, Kunstverein wiesbaden 2000, fragment wersji polskiej z archiwum autorki

Należy do najciekawszych artystów pokolenia, które pojawiło się na krajowej scenie artystycznej w latach osiemdziesiątych (w okresie tym nie uczestniczył w oficjalnym obiegu artystycznym, działał m.in. alternatywnym kręgu łódzkiego strychu i "Kultury Zrzuty", współpracował także z Zofią Kulik jako jej model), tworzy obiekty, instalacje, realizacje wideo, posługuje się fotografią, malarstwem, jest autorem działań multimedialnych. Przedstawione na początku lat dziewięćdziesiątych prace o charakterze kontemplacyjno-medytacyjnym - jak np. realizacja wideo "Perseweracja mistyczna" (pokazana m.in. na głośnej wystawie "Perseweracja mistyczna i róża" w 1992 r. w PGS w Sopocie) wywołały wokół jego twórczości spore zanteresowanie. Kolejne wystawy na których przedstawił takie realizacje jak "Urządzenia korekcyjne" (wystawa indywidualna w CSW w Warszawie), czy też model obozu koncentracyjnego zbudowany z klocków lego, przyniosły mu miano artysty kontrowersyjnego i międzynarodowy rozgłos. W 2004 r. w łódzkim Atlasie Sztuki, PGS Sopot, poznańskim Arsenale pokazał wystawę swoich prac wykorzystujących przekaz fotograficzny "Mistrzowie i pozytywy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

86
Zbigniew LIBERA (ur. 1959)

Kolarze, z cyklu Pozytywy, 2002-2003 r.

wydruk pigmentowy/papier, pianka, 70 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d. ołówkiem: ‘Zbigniew Libera | 2002.03 | ap’

POCHODZENIE:
- dar od artysty, ok. 2003

LITERATURA:
- Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945 - 2005, Warszawa 2005, s. 351 (il.)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

"Pod koniec lat 80. i na początku następnej dekady weszło na arenę polskiej sztuki nowe pokolenie, dorastające w Stanie Wojennym, obserwujące szybkie zmiany poglądów, nawrócenia na nową, kapitalistyczną ideologię, a także roszczeniowy napór artystów pragnących moralnych i materialnych rekompensat za swoją niedawną walkę. Nastąpił szybki desant zmechanizowanej, zachodniej oferty w postaci sieci megasklepów, pełnych standardowych przedmiotów, a także MacDonaldów, KFC, Pizza Hut, najnowszych marek samochodów i szybkich komputerów. W ciągu kilku lat rozmył się niedawny etos, w tym także etos sztuki. Reakcje młodych na niedawne zdarzenia były bardzo różne, najczęściej jednak przedstawiciele tego pokolenia odwracali się od wszystkich uznanych wartości rozglądając się po świecie nieartystycznym lub próbując wejrzeć w głąb własnej tożsamości. Bez względu jednak na sposób podejścia do materii sztuki oraz do jej przedmiotu - większość postaw cechuje dialog z dzisiejszą rzeczywistością, co oczywiste - mniej polską, a bardziej globalną. Jest to dialog nacechowany głosami i autokomentarzem, najczęściej chłodny, wskazujący na rzeczy jakimi są, odarte zarówno z mitologii jak i z tajemnicy. (…) Do sztucznego, przemysłowo wykreowanego świata wartości nawiązuje niemal cała twórczość Zbigniewa Libery. Artysta podwiązuje się niejako do tej produkcji jako autor 'nowej generacji' klocków Lego ('Lego Auschwitz'), lalek Barbie ('Ciotka Kena'), poglądowych laleczek do nauki anatomii, a wreszcie instrumentów do ćwiczeń fizycznych ('Universal Penis ekspander', 'Body Building Mashine for Children'). Artysta nie tylko operuje w świecie masowej wyobraźni i standardowych nawyków, ale też nimi umiejętnie manipuluje, wskazując na łatwość, z jaką można dziś narzucić światu nowe normy - zarówno handlowe, jak etyczne".
Anda Rottenberg, Postindustrialny Smutek, wstęp do katalogu wystawy "Postindustrial sorrow", wersja angielska i niemiecka, Kunstverein wiesbaden 2000, fragment wersji polskiej z archiwum autorki

Należy do najciekawszych artystów pokolenia, które pojawiło się na krajowej scenie artystycznej w latach osiemdziesiątych (w okresie tym nie uczestniczył w oficjalnym obiegu artystycznym, działał m.in. alternatywnym kręgu łódzkiego strychu i "Kultury Zrzuty", współpracował także z Zofią Kulik jako jej model), tworzy obiekty, instalacje, realizacje wideo, posługuje się fotografią, malarstwem, jest autorem działań multimedialnych. Przedstawione na początku lat dziewięćdziesiątych prace o charakterze kontemplacyjno-medytacyjnym - jak np. realizacja wideo "Perseweracja mistyczna" (pokazana m.in. na głośnej wystawie "Perseweracja mistyczna i róża" w 1992 r. w PGS w Sopocie) wywołały wokół jego twórczości spore zanteresowanie. Kolejne wystawy na których przedstawił takie realizacje jak "Urządzenia korekcyjne" (wystawa indywidualna w CSW w Warszawie), czy też model obozu koncentracyjnego zbudowany z klocków lego, przyniosły mu miano artysty kontrowersyjnego i międzynarodowy rozgłos. W 2004 r. w łódzkim Atlasie Sztuki, PGS Sopot, poznańskim Arsenale pokazał wystawę swoich prac wykorzystujących przekaz fotograficzny "Mistrzowie i pozytywy".

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.