WYSTAWIANY:
Marian Konarski (1909-1998) – Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2015

LITERATURA:
Konarski (1909-1998) – Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2015, poz. kat. nr 33

Studiował od 1928 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego oraz u Xawerego Dunikowskiego. Członek ruchu Rogatego Serca prowadzonego przez Stanisława Szukalskiego. Z powodu uczestnictwa w powyższej organizacji został relegowany z uczelni w 1929 roku. Swoją edukację artystyczną kontynuował w ramach tego ruchu, przyjmując pseudonim artystyczny „Marzyn”. Oprócz działalności plastycznej w 1928 zadebiutował jako poeta w krakowskim ilustrowanym Kurierze Codziennym wydając poemat „Naprzeciw radości”. Od 1948 roku należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1960 roku otrzymał dyplom ukończenia Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zorganizował ognisko malarskie dla dzieci w Domu Kultury w Chrzanowie. Prowadził grupę artystyczną Rodzimej Twórczości GART w Krakowie, Założył Grupę Plastyczną „Zdrój” w Krzeszowicach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

36
Marian (Marzyn) KONARSKI (1909 - 1998)

Koegzystencja, 1957

gwasz, ołówek/papier, 64 x 49 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: 'M.Konarski IV. 57 r.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

25.02.2020

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

WYSTAWIANY:
Marian Konarski (1909-1998) – Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2015

LITERATURA:
Konarski (1909-1998) – Szczepowy Rogatego Serca. Malarstwo, rysunek, rzeźba, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2015, poz. kat. nr 33

Studiował od 1928 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego oraz u Xawerego Dunikowskiego. Członek ruchu Rogatego Serca prowadzonego przez Stanisława Szukalskiego. Z powodu uczestnictwa w powyższej organizacji został relegowany z uczelni w 1929 roku. Swoją edukację artystyczną kontynuował w ramach tego ruchu, przyjmując pseudonim artystyczny „Marzyn”. Oprócz działalności plastycznej w 1928 zadebiutował jako poeta w krakowskim ilustrowanym Kurierze Codziennym wydając poemat „Naprzeciw radości”. Od 1948 roku należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1960 roku otrzymał dyplom ukończenia Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zorganizował ognisko malarskie dla dzieci w Domu Kultury w Chrzanowie. Prowadził grupę artystyczną Rodzimej Twórczości GART w Krakowie, Założył Grupę Plastyczną „Zdrój” w Krzeszowicach.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.