Był mężem pisarki Ireny Jurgielewiczowej. Studiował malarstwo u Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i u Mieczysława Kotarbińskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także grafikę u Władysława Skoczylasa również w warszawskiej ASP. Uprawiał malarstwo witrażowe, grafikę, drzeworyt, rysunek i malarstwo sztalugowe. Był członkiem Stowarzyszenia Grafików Ryt, Związku Polskich Artystów Grafików, był też członkiem honorowym Akademii Sztuki we Florencji. Od 1936 roku był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie II wojny światowej w konspiracji kierował Referatem Graficznym Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego wraz z Edmundem Burke zaprojektował słynny plakat "Do broni, w szeregach AK". Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.

173
Mieczysław JURGIELEWICZ (1900 - 1983)

Kochankowie

drzeworyt/papier, 11,5 x 14 cm (zadruk)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Był mężem pisarki Ireny Jurgielewiczowej. Studiował malarstwo u Ferdynanda Ruszczyca na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i u Mieczysława Kotarbińskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także grafikę u Władysława Skoczylasa również w warszawskiej ASP. Uprawiał malarstwo witrażowe, grafikę, drzeworyt, rysunek i malarstwo sztalugowe. Był członkiem Stowarzyszenia Grafików Ryt, Związku Polskich Artystów Grafików, był też członkiem honorowym Akademii Sztuki we Florencji. Od 1936 roku był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W czasie II wojny światowej w konspiracji kierował Referatem Graficznym Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W czasie Powstania Warszawskiego wraz z Edmundem Burke zaprojektował słynny plakat "Do broni, w szeregach AK". Po kapitulacji trafił do niewoli niemieckiej.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.