Twórczość Sylwestra Ambroziaka nosi silny indywidualny rys i zajmuje wyjątkowe miejsce w rodzimej sztuce współczesnej. Artysta znany jest przede wszystkim jako autor figuratywnych przedstawień wykonanych z tradycyjnego materiału, jakim jest drewno. Prace te pochodzą ze stosunkowo wczesnego okresu twórczości artysty i cechuje je surowa obróbka materiału oraz cielista kolorystyka. Głównym tematem konsekwentnie pojawiającym się u Ambroziaka jest figura ludzka o nieproporcjonalnie dużej głowie, wydłużonym tułowiu oraz krótkich nogach. Twarze postaci nie zdradzają indywidualnych rysów, a zatem wyrażany przez nie wachlarz targających nimi emocji od radości, czułości poprzez gniew, bol czy rozpacz stają się wartością uniwersalną, taką, z którą każdy może się identyfikować. Zamiast poszukiwania indywidualnych cech każdej z postaci Ambroziak skupił się na wypracowaniu cech wspólnych, emocji uniwersalnej dla każdego człowieka. Postaci poddane groteskowej deformacji stają się prowokacyjnie brzydkie, wstrząsające, rodzące wiele znaków zapytania. W twórczości artysty można dostrzec pewne nawiązania do ludowej i archaizującej stylistyki akademickich nauczycieli artysty – Antoniego Rząsy oraz Stanisława Kulona. Prezentowana tu praca to kameralna kompozycja wykonana z brązu. Skonfrontowane ze sobą postaci mężczyzny unoszącego na swych ramionach kobietę zdają się poprzez mowę ciała prowadzić pewnego rodzaju dialog. Figury postaci noszą wyraźny ładunek treści emocjonalnych. Kompozycja wskazuje na bogatą ekspresję gestu i ruchu prezentowanej pary, pomiędzy którą widz może wyczuwać wrażanie fizycznej bliskości, ale też sytuacyjne napięcie.

W pracach Ambroziaka dostrzec można wpływ Nowej Ekspresji, a także sztuki ludowej i prehistorycznej. Ambroziak zajmuje się rzeźbą i rysunkiem oraz instalacją i eksperymentalnym filmem animowanym. Twórczość artysty, wcześnie dostrzeżona i doceniona, była wielokrotnie pokazywana na wystawach, wśród których zwracają uwagę wspólne prezentacje z malarzem-ekspresjonistą Eugeniuszem Markowskim. Sylwester Ambroziak uzyskał dyplom w 1989 na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Kształcił się także u Stanisława Kulona i Grzegorza Kowalskiego. W 1997 otrzymał wyróżnienie za rzeźbę "Kain i Abel" na wystawie "Sacrum" w Częstochowie. Znany jest przede wszystkim z wielkoformatowych rzeźb wykonywanych w drewnie. Jego prace cechuje sumaryczne opracowanie formy i groteskowy sposób przedstawienia postaci o zaburzonych proporcjach i charakterystycznych rysach twarzy, przypominających afrykańskie maski.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

43
Sylwester AMBROZIAK (ur. 1964, Łowicz)

Kobieta i mężczyzna, 1998

brąz, 26,5 x 17 x 7 cm
sygnowany i datowany na podstawie: 'A 98'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Twórczość Sylwestra Ambroziaka nosi silny indywidualny rys i zajmuje wyjątkowe miejsce w rodzimej sztuce współczesnej. Artysta znany jest przede wszystkim jako autor figuratywnych przedstawień wykonanych z tradycyjnego materiału, jakim jest drewno. Prace te pochodzą ze stosunkowo wczesnego okresu twórczości artysty i cechuje je surowa obróbka materiału oraz cielista kolorystyka. Głównym tematem konsekwentnie pojawiającym się u Ambroziaka jest figura ludzka o nieproporcjonalnie dużej głowie, wydłużonym tułowiu oraz krótkich nogach. Twarze postaci nie zdradzają indywidualnych rysów, a zatem wyrażany przez nie wachlarz targających nimi emocji od radości, czułości poprzez gniew, bol czy rozpacz stają się wartością uniwersalną, taką, z którą każdy może się identyfikować. Zamiast poszukiwania indywidualnych cech każdej z postaci Ambroziak skupił się na wypracowaniu cech wspólnych, emocji uniwersalnej dla każdego człowieka. Postaci poddane groteskowej deformacji stają się prowokacyjnie brzydkie, wstrząsające, rodzące wiele znaków zapytania. W twórczości artysty można dostrzec pewne nawiązania do ludowej i archaizującej stylistyki akademickich nauczycieli artysty – Antoniego Rząsy oraz Stanisława Kulona. Prezentowana tu praca to kameralna kompozycja wykonana z brązu. Skonfrontowane ze sobą postaci mężczyzny unoszącego na swych ramionach kobietę zdają się poprzez mowę ciała prowadzić pewnego rodzaju dialog. Figury postaci noszą wyraźny ładunek treści emocjonalnych. Kompozycja wskazuje na bogatą ekspresję gestu i ruchu prezentowanej pary, pomiędzy którą widz może wyczuwać wrażanie fizycznej bliskości, ale też sytuacyjne napięcie.

W pracach Ambroziaka dostrzec można wpływ Nowej Ekspresji, a także sztuki ludowej i prehistorycznej. Ambroziak zajmuje się rzeźbą i rysunkiem oraz instalacją i eksperymentalnym filmem animowanym. Twórczość artysty, wcześnie dostrzeżona i doceniona, była wielokrotnie pokazywana na wystawach, wśród których zwracają uwagę wspólne prezentacje z malarzem-ekspresjonistą Eugeniuszem Markowskim. Sylwester Ambroziak uzyskał dyplom w 1989 na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP w pracowni prof. Jerzego Jarnuszkiewicza. Kształcił się także u Stanisława Kulona i Grzegorza Kowalskiego. W 1997 otrzymał wyróżnienie za rzeźbę "Kain i Abel" na wystawie "Sacrum" w Częstochowie. Znany jest przede wszystkim z wielkoformatowych rzeźb wykonywanych w drewnie. Jego prace cechuje sumaryczne opracowanie formy i groteskowy sposób przedstawienia postaci o zaburzonych proporcjach i charakterystycznych rysach twarzy, przypominających afrykańskie maski.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.