OPINIE:
autentyczność pracy potwierdzona z Pierre'em Vasarely

POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty, ok. 1975
kolekcja prywatna, Francja
kolekcja prywatna, Europa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
- Obiekt importowany spoza terytorium UE na podstawie odprawy czasowej. Importowy podatek VAT w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, będzie doliczony do ceny sprzedaży obiektu.

10
Victor VASARELY (1906 Pécs - 1997 Paryż)

"Kobe II", 1953-1972

akryl/płótno, 115 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Vasarely | "Kobe II" | 115 x 100 | 1953 (HK) | Vasarly’'
* opłata dodatkowa: VAT importowy – 8% wylicytowanej kwoty

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Sprzedane 680 000 zł (904 400 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 700 000 - 1 000 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

OPINIE:
autentyczność pracy potwierdzona z Pierre'em Vasarely

POCHODZENIE:
zakup bezpośrednio od artysty, ok. 1975
kolekcja prywatna, Francja
kolekcja prywatna, Europa

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
- Obiekt importowany spoza terytorium UE na podstawie odprawy czasowej. Importowy podatek VAT w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, będzie doliczony do ceny sprzedaży obiektu.