Studiował malarstwo i rzeźbę w Moskwie, gdzie uczestniczył w działaniach tamtejszej awangardy artystycznej. W latach 1922 – 23 osiadał na stałe w Paryżu. Wystawiał na paryskich salonach, a w 1928 roku odbył się indywidualny pokaz jego prac w Galerie Bernheim – Jeune. Swoje prace pokazywał także na wystawach w Anglii i Niemczech. W latach 1954 – 56 mieszkał i tworzył w Szwajcarii. Malował głównie martwe natury oraz pejzaże.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

38
Marc STERLING (1898 – 1976)

Klatka, około 1950 r.

olej/papier, 63 x 48 cm
sygnowany p.d.: 'MSterling'

POCHODZENIE:
- bezpośrednio z pracowni artysty
- kolekcja prywatna, Polska

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Studiował malarstwo i rzeźbę w Moskwie, gdzie uczestniczył w działaniach tamtejszej awangardy artystycznej. W latach 1922 – 23 osiadał na stałe w Paryżu. Wystawiał na paryskich salonach, a w 1928 roku odbył się indywidualny pokaz jego prac w Galerie Bernheim – Jeune. Swoje prace pokazywał także na wystawach w Anglii i Niemczech. W latach 1954 – 56 mieszkał i tworzył w Szwajcarii. Malował głównie martwe natury oraz pejzaże.


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.