DRÓŻDŻ STANISŁAW

Praca prezentowana na wystawie "Forma jest pustką, pustka jest formą", hale dawnej fabryki Schindlera, Kraków, 2006.

Urodzony 1939 roku w Sławkowie, zmarł w 2009 roku we Wrocławiu. Był członkiem zwyczajnym Związku Polskich Artystów Plastyków, w 2001 roku został laureatem nagrody Fundacji Nowosielskich za "twórcze i wizjonerskie połączenie dwóch duchowych dziedzin: sztuki i poezji". W 2003 roku reprezentował Polskę na 50. Biennale Sztuki w Wenecji. Wziął udział w ponad 300 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Reprezentował Polskę na najważniejszych prezentacjach poezji konkretnej, sztuki współczesnej, sztuki konceptualnej za granicą. Dróżdż tworzył ze słów, liter, cyfr, znaków i przedmiotów dzieła realizowane w postaci maszynopisów, fotograficznych odbitek, komputerowych wydruków, obiektów, instalacji przestrzennych, prac interaktywnych. Na jego dorobek składają się pojedyncze prace, a także cykle i skomplikowane wieloelementowe systemy.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.

12
Stanisław DRÓŻDŻ (1939 - 2009)

Kim jestem?, 2006

druk autorski naklejony na piankę,
77,9 x 77,7 cm, w opr. 80 x 80 cm


* opłata droit de suite

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

DRÓŻDŻ STANISŁAW

Praca prezentowana na wystawie "Forma jest pustką, pustka jest formą", hale dawnej fabryki Schindlera, Kraków, 2006.

Urodzony 1939 roku w Sławkowie, zmarł w 2009 roku we Wrocławiu. Był członkiem zwyczajnym Związku Polskich Artystów Plastyków, w 2001 roku został laureatem nagrody Fundacji Nowosielskich za "twórcze i wizjonerskie połączenie dwóch duchowych dziedzin: sztuki i poezji". W 2003 roku reprezentował Polskę na 50. Biennale Sztuki w Wenecji. Wziął udział w ponad 300 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Reprezentował Polskę na najważniejszych prezentacjach poezji konkretnej, sztuki współczesnej, sztuki konceptualnej za granicą. Dróżdż tworzył ze słów, liter, cyfr, znaków i przedmiotów dzieła realizowane w postaci maszynopisów, fotograficznych odbitek, komputerowych wydruków, obiektów, instalacji przestrzennych, prac interaktywnych. Na jego dorobek składają się pojedyncze prace, a także cykle i skomplikowane wieloelementowe systemy.

Obiekt podlegający opłacie tzw. "droit de suite", tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana zgodnie z art. 19 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%.