LITERATURA:
Lech Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery, Warszawa, 1964, s. 18

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2128
Benedykt Jerzy DORYS (1901-1990)

"Kazimierz nad Wisłą", 1961

odbitka żelatynowo-srebrowa, vintage print/papier barytowy, 24 x 40 cm
opisany na odwrociu: 'Kazimierz nad Wisłą 1961 r.'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 800 - 3 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

LITERATURA:
Lech Grabowski, Wśród polskich mistrzów kamery, Warszawa, 1964, s. 18

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.