Po rozpadzie Zrzeszenia Artystów Plastyków „Artes” w 1935 roku Jerzy Janisch nie zerwał ze stylistyką wypracowaną podczas współtworzenia lwowskiego ugrupowania. Malarz kontynuował przywodzące na myśl teatralne kompozycje utrzymane w duchu surrealizmu. „Występują w nich cudacznie ubrane damy, nadzy młodzieńcy, pojawia się niby-klasyczna architektura, romantyczny pejzaż, a także wytwory współczesnej cywilizacji (…). Teatralność kompozycji zaakcentowana jest wyraźnie – wszystkie obrazy rozgrywają się w umownej, scenicznej przestrzeni. Recenzenci podnoszą większą niż dawniej dojrzałość formy malarskiej. Rzeczywiście, prace obecnie różnią się od wcześniejszych swą ostentacją, można powiedzieć gobelinową, dekoracyjnością. Linia konturu miękka, secesyjnie wygięta, wplata się w mozaikę drobnych, różnokolorowych plamek. Zresztą niektóre kompozycje służyć miały za projekty dekoracji ściennych czy makat” (cyt. za Piotr Łukaszewicz, Zrzeszenie Artystów Plastyków Artes 1929 – 1935, Wrocław 1975, s. 112).

Janisch należał do awangardowej lwowskiej grupy artystów „artes”. Studiował malarstwo o Zofii Albinowskiej-Minkiewiczowej oraz Państwowej Szkole Przemysłowej u Kazimierza Sichulskiego. W latach 20. dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża. W trakcie II wojny światowej mieszkał w Krakowie, a potem w Warszawie. Uprawiał malarstwo inspirowane fowizmem, w okresie przynależności do grupy „artes” surrealizmem. Uprawiał malarstwo olejne, rysunek, lecz także awangardowe techniki kolażu i fotomontażu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

54
Jerzy JANISCH (1901-1962)

Katedra (Recto)/ Mężczyzna z radiem (Verso)

olej/papier, 51 x 70 cm (arkusz)
sygnowany l.d.: 'janisch'
sygnowany i opisany na odwrociu: Janisch J. | W-wa | [nieczytaelnie]'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Po rozpadzie Zrzeszenia Artystów Plastyków „Artes” w 1935 roku Jerzy Janisch nie zerwał ze stylistyką wypracowaną podczas współtworzenia lwowskiego ugrupowania. Malarz kontynuował przywodzące na myśl teatralne kompozycje utrzymane w duchu surrealizmu. „Występują w nich cudacznie ubrane damy, nadzy młodzieńcy, pojawia się niby-klasyczna architektura, romantyczny pejzaż, a także wytwory współczesnej cywilizacji (…). Teatralność kompozycji zaakcentowana jest wyraźnie – wszystkie obrazy rozgrywają się w umownej, scenicznej przestrzeni. Recenzenci podnoszą większą niż dawniej dojrzałość formy malarskiej. Rzeczywiście, prace obecnie różnią się od wcześniejszych swą ostentacją, można powiedzieć gobelinową, dekoracyjnością. Linia konturu miękka, secesyjnie wygięta, wplata się w mozaikę drobnych, różnokolorowych plamek. Zresztą niektóre kompozycje służyć miały za projekty dekoracji ściennych czy makat” (cyt. za Piotr Łukaszewicz, Zrzeszenie Artystów Plastyków Artes 1929 – 1935, Wrocław 1975, s. 112).

Janisch należał do awangardowej lwowskiej grupy artystów „artes”. Studiował malarstwo o Zofii Albinowskiej-Minkiewiczowej oraz Państwowej Szkole Przemysłowej u Kazimierza Sichulskiego. W latach 20. dwukrotnie wyjeżdżał do Paryża. W trakcie II wojny światowej mieszkał w Krakowie, a potem w Warszawie. Uprawiał malarstwo inspirowane fowizmem, w okresie przynależności do grupy „artes” surrealizmem. Uprawiał malarstwo olejne, rysunek, lecz także awangardowe techniki kolażu i fotomontażu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.