705
KARPIŃSKA Irena

Polskie ubiory ludowe na scenie. Londyn 1953. Nakł. Polskiej YMCA w Wielkiej Brytanii Stow. Pol. Kombatantów Zw. Harcerstwa Pol. 16d, s. [2], 185, [2], tabl. kol. 1. brosz. Bibl. Teatralna, nr 9 (Poza niewielkim zaplamieniem grzbietu, stan bardzo dobry. Ekslibris. Liczne ilustr. w tekście. Rysunki wg oprac. etnograficznego autorki wykonała I.Bogdanowiczowa. Okł. proj. S.Gliwa)

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji