scenariusz: Andrzej Zbych

LITERATURA:
wyd. I Sport i Turystyka, 1971
wyd. II Sport i Turystyka, 1983
wyd. III Muza S.A., 2001
wyd. IV Muza S.A. i Media Express (dodatek do gazety „Super Express”), 2007
wyd. V Hachette Polska i Muza S.A., edycja kolekcjonerska, 2011

Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1949-1954. Dyplom artysty malarza uzyskał w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w macierzystej Uczelni, stopień docenta po przewodzie w ASP w Gdańsku otrzymał w 1970 roku. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Wykształcił na studiach stacjonarnych 132 absolwentów w pracowni malarstwa. Artysta stosuje różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, tworzenie obiektów i form przestrzennych, a także projektowanie i architektura wnętrz.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

5520
Mieczysław WIŚNIEWSKI (1927 - 1988)

"Kapitan Kloss", Wsypa, odc. 2 - plansza komiksowa nr 12, 1971

akwarela, tusz/papier, 24,5 x 16,5 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Przygoda z komiksem - aukcja online

05.08.2020

16:00

Sprzedane 2 800 zł (3 304 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 3 500 - 5 000 zł

scenariusz: Andrzej Zbych

LITERATURA:
wyd. I Sport i Turystyka, 1971
wyd. II Sport i Turystyka, 1983
wyd. III Muza S.A., 2001
wyd. IV Muza S.A. i Media Express (dodatek do gazety „Super Express”), 2007
wyd. V Hachette Polska i Muza S.A., edycja kolekcjonerska, 2011

Studia artystyczne odbył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1949-1954. Dyplom artysty malarza uzyskał w Katedrze Malarstwa Figuralnego prof. Stanisława Borysowskiego. Pracę dydaktyczną rozpoczął w macierzystej Uczelni, stopień docenta po przewodzie w ASP w Gdańsku otrzymał w 1970 roku. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał w 1990 roku, a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 roku. Wykształcił na studiach stacjonarnych 132 absolwentów w pracowni malarstwa. Artysta stosuje różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo sztalugowe, malarstwo monumentalne, tworzenie obiektów i form przestrzennych, a także projektowanie i architektura wnętrz.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.