LITERATURA:
wyd. "AQQ" nr 8, 1995


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

92
Łukasz ZANDECKI

„Kapitan Kloss. Pierwsze starcie”, plansza nr 3/3, 1995

akwarela, tusz/papier, 42 x 29,5 cm
sygnowany, datowany i opisany z przodu: 'Wg. M.Wiśniewskiego Ł. Zandecki 1995'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

LITERATURA:
wyd. "AQQ" nr 8, 1995


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.