LITERATURA:
wyd. "AQQ" nr 8, 1995


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

90
Łukasz ZANDECKI

„Kapitan Kloss. Pierwsze starcie”, plansza nr 1/3, 1995

akwarela, tusz/papier, 42 x 29,5 cm

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Komiks. Uniwersum

24.11.2020

19:00

Sprzedane 700 zł (861 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 800 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

LITERATURA:
wyd. "AQQ" nr 8, 1995


PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.