081
Eugeniusz ZAK (1884 Mogilno -1926 Paryż)

Kąpiel (z „La porte Lourde. Poémes en prose de René Morand, dessins hors-texte par Eugéne Zak”, Paris 1929)

niesygnowany
miękki werniks
11,3x13,2 cm

Zobacz katalog

RYNEK SZTUKI

219 Aukcja Dzieł Sztuki

18.09.2021

12:00

Sprzedane 700 zł (826 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 700 zł
Estymacja: 800 - 1 300 zł