Dawna własność S. Bromilskiego we Lwowie; następnie w zbiorach rodziny dr K. Jakubowskiego.

Kąpiel w Prucie pochodzi z okresu pobytu artysty w Kołomyi i - choć nieukończony - jest jednym z najważniejszych dzieł w jego twórczości. Według Piotra Łukaszewicza, monografisty artysty "obraz ten wprowadza w twórczość Dębickiego nowe zagadnienie, problem światła w otwartym pejzażu i to światła w największym słonecznym nasileniu. Rozległa panorama brzegu rzeki, zamknięta na horyzoncie rzędem zabudowań, świeci jasnymi plamami różu, czerwieni, błękitu i bieli, zaludniających ją postaci. Migawkowe ruchy, odblaski przejrzystej wody, świetliste karnacje ciał z niebieskimi i różowymi cieniami, siniejące w dali bielone ściany domostw, wszystko to stwarzać ma wrażenie na gorąco pochwyconego zjawiska, skąpanego w przesyconej słońcem atmosferze". Dębicki namalował jeszcze jedną, odmiennie skomponowaną, mniejszą wersję tego tematu - Kąpiące się kobiety (olej, płótno, 21 x 31 cm; zbiory MN we Wrocławiu) - będącą najpewniej szkicem do prezentowanego płótna. Obraz opisany lub reprodukowany w: - T. Rybkowski, Śp. Stanisław Dębicki, "Słowo Polskie" 1924, nr 242; - M. Treter, Stanisław Dębicki (1866-1924), "Sztuki Piękne" R.I, 1924-1925, s. 23, il.; - F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, część III, Kraków 1929, s. 525, 527, il. 536; - T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. II, Wrocław1960, s. 306, il. 207 na s. 304; - Historia sztuki polskiej w zarysie, t. III, Kraków 1962, s. 296; - T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Warszawa 1963, s. 279, il. 201 na s. 281; - Stanisław Dębicki 1866-1924, Katalog wystawy w Muzeum Śląskim we Wrocławiu, oprac. P. Łukaszewicz, Wrocław 1966, s. 6 i następne, nr kat. 13, il.; - (P. Łukaszewicz), Dębicki Stanisław (w:) Słownik Artystów Polskich, t. II, Wrocław 1975, s. 46.

63
Stanisław DĘBICKI (1866-1924)

Kąpiel w Prucie, 1887

olej, płótno
74 x 147 cm
Sygnowany p.d.: Stanisław Dębicki | Kołomyja 1887

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Dawna własność S. Bromilskiego we Lwowie; następnie w zbiorach rodziny dr K. Jakubowskiego.

Kąpiel w Prucie pochodzi z okresu pobytu artysty w Kołomyi i - choć nieukończony - jest jednym z najważniejszych dzieł w jego twórczości. Według Piotra Łukaszewicza, monografisty artysty "obraz ten wprowadza w twórczość Dębickiego nowe zagadnienie, problem światła w otwartym pejzażu i to światła w największym słonecznym nasileniu. Rozległa panorama brzegu rzeki, zamknięta na horyzoncie rzędem zabudowań, świeci jasnymi plamami różu, czerwieni, błękitu i bieli, zaludniających ją postaci. Migawkowe ruchy, odblaski przejrzystej wody, świetliste karnacje ciał z niebieskimi i różowymi cieniami, siniejące w dali bielone ściany domostw, wszystko to stwarzać ma wrażenie na gorąco pochwyconego zjawiska, skąpanego w przesyconej słońcem atmosferze". Dębicki namalował jeszcze jedną, odmiennie skomponowaną, mniejszą wersję tego tematu - Kąpiące się kobiety (olej, płótno, 21 x 31 cm; zbiory MN we Wrocławiu) - będącą najpewniej szkicem do prezentowanego płótna. Obraz opisany lub reprodukowany w: - T. Rybkowski, Śp. Stanisław Dębicki, "Słowo Polskie" 1924, nr 242; - M. Treter, Stanisław Dębicki (1866-1924), "Sztuki Piękne" R.I, 1924-1925, s. 23, il.; - F. Kopera, Dzieje malarstwa w Polsce, część III, Kraków 1929, s. 525, 527, il. 536; - T. Dobrowolski, Nowoczesne malarstwo polskie, t. II, Wrocław1960, s. 306, il. 207 na s. 304; - Historia sztuki polskiej w zarysie, t. III, Kraków 1962, s. 296; - T. Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski, Warszawa 1963, s. 279, il. 201 na s. 281; - Stanisław Dębicki 1866-1924, Katalog wystawy w Muzeum Śląskim we Wrocławiu, oprac. P. Łukaszewicz, Wrocław 1966, s. 6 i następne, nr kat. 13, il.; - (P. Łukaszewicz), Dębicki Stanisław (w:) Słownik Artystów Polskich, t. II, Wrocław 1975, s. 46.