046
Henryk KRYCH (1905-1980)

Kąpiące się

olej, płótno, 38 x 46 cm
Na odwrocie na krośnie malarskim nalepka zakładu stolarskiego Benedykta Bączyka w Łodzi

Zobacz katalog

Galeria Vratislavia

Aukcja Dzieł Sztuki

21.10.2020

18:00

Sprzedane 1 200 zł (1 476 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza: 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite