POCHODZENIE:
dom aukcyjny Salle de Ventes Rops, Namur, czerwiec 2013
kolekcja prywatna, Polska

Leonid Frechkop, malarz Rosyjskiego pochodzenia, wykształcony w prywatnej szkole artystycznej w Moskwie, był przez większość życia związany z Belgią, do której docierały zarówno francuskie jak i niemieckie wpływy. Jego twórczość obejmowała malarstwo, rysunek, scenografię i ilustrację, a ulubionymi tematami był portret, akt i scena rodzajowa, co wpisywało się w obowiązujące wtedy w Europie, zwłaszcza Francji, trendy w malarstwie. Jego twórczość nosi znamiona niemieckiego nurtu znanego jako „Nowa Rzeczywistość” lub „Nowy Obiektywizm”, który w odróżnieniu od niemieckiego ekspresjonizmu, miał swoje podstawy w faktycznej, obiektywnej rzeczywistości, a nie czysto indywidulanych, wewnętrznych przeżyciach artysty. Jednak Frechkop, znany przede wszystkim jako piewca piękna kobiecego ciała. W jego twórczości dominują zatem akty, półakty, sceny rodzajowe z roznegliżowanymi kobietami, duszne od ukrytej erotyki. Prezentowane w katalogu „Kopiące się” mają dużo wdzięku, szczególnie pierwszoplanowa, okrywająca się po kąpieli kobieta, jest w charakterze postaciom z haremów Ingresa czy innych malarzy akademickich. Jednak artysta pod względem materii malarskiej jest bliższy „Wielkim kąpiącym się” Paula Cézanne’a posługując się rozedrganym śladem pędzla, szczególnie w partiach krajobrazu.

Rosyjsko-belgijski artysta, który w latach 1907-17 kształcił się w prywatnej szkole Konstantina Juona w Moskwie, a następnie do 1919 roku w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury tamże. Na początku lat 20. zajmował się scenografią teratralną. W 1922 roku wyemigrował do Belgii, gdzie osiadł na stałe. Tam zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką i ilustracją książkową. W swojej twórczości podejmował głównie temat portretu, aktu, sceny rodzajowej i mitologicznej. Stworzył romantyczno-klasycystyczny styl, czerpiąc wzory ze sztuki renesansu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

186
Leonid FRECHKOP (Moskwa, 1897-1982, Bruksela)

Kąpiące się, 1928

olej/płótno, 74 x 60 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'L. Frechkop 28'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Salle de Ventes Rops, Namur, czerwiec 2013
kolekcja prywatna, Polska

Leonid Frechkop, malarz Rosyjskiego pochodzenia, wykształcony w prywatnej szkole artystycznej w Moskwie, był przez większość życia związany z Belgią, do której docierały zarówno francuskie jak i niemieckie wpływy. Jego twórczość obejmowała malarstwo, rysunek, scenografię i ilustrację, a ulubionymi tematami był portret, akt i scena rodzajowa, co wpisywało się w obowiązujące wtedy w Europie, zwłaszcza Francji, trendy w malarstwie. Jego twórczość nosi znamiona niemieckiego nurtu znanego jako „Nowa Rzeczywistość” lub „Nowy Obiektywizm”, który w odróżnieniu od niemieckiego ekspresjonizmu, miał swoje podstawy w faktycznej, obiektywnej rzeczywistości, a nie czysto indywidulanych, wewnętrznych przeżyciach artysty. Jednak Frechkop, znany przede wszystkim jako piewca piękna kobiecego ciała. W jego twórczości dominują zatem akty, półakty, sceny rodzajowe z roznegliżowanymi kobietami, duszne od ukrytej erotyki. Prezentowane w katalogu „Kopiące się” mają dużo wdzięku, szczególnie pierwszoplanowa, okrywająca się po kąpieli kobieta, jest w charakterze postaciom z haremów Ingresa czy innych malarzy akademickich. Jednak artysta pod względem materii malarskiej jest bliższy „Wielkim kąpiącym się” Paula Cézanne’a posługując się rozedrganym śladem pędzla, szczególnie w partiach krajobrazu.

Rosyjsko-belgijski artysta, który w latach 1907-17 kształcił się w prywatnej szkole Konstantina Juona w Moskwie, a następnie do 1919 roku w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury tamże. Na początku lat 20. zajmował się scenografią teratralną. W 1922 roku wyemigrował do Belgii, gdzie osiadł na stałe. Tam zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką i ilustracją książkową. W swojej twórczości podejmował głównie temat portretu, aktu, sceny rodzajowej i mitologicznej. Stworzył romantyczno-klasycystyczny styl, czerpiąc wzory ze sztuki renesansu.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.