POCHODZENIE:
dom aukcyjny Artcurial, Paryż, marzec 2011
kolekcja prywatna, Polska

Jerzy Merkel studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Mehoffera (1903 - 05). Po ukończeniu studiów, jak wielu artystów, wyjechał z kraju w poszukiwaniu inspiracji. W 1906 roku mieszkał w Wiedniu, w 1909 roku zamieszkał w Paryżu. W Wiedniu należał do stowarzyszenia artystycznego "Hagenbund" (1907 r.). W 1938 r. osiadł na wiele lat we Francji, by wrócić do Wiednia w 1972 roku. Malował najchętniej sceny figuralne oraz liryczne krajobrazy.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

16
Jerzy (Georges) MERKEL (1884 Lwów - 1976)

Kąpiące się

olej/płótno, 50 x 61 cm
sygnowany l.d.: 'Merkel'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

École de Paris

06.05.2021

19:00

Sprzedane 50 000 zł (62 500 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 50 000 - 70 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

POCHODZENIE:
dom aukcyjny Artcurial, Paryż, marzec 2011
kolekcja prywatna, Polska

Jerzy Merkel studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Mehoffera (1903 - 05). Po ukończeniu studiów, jak wielu artystów, wyjechał z kraju w poszukiwaniu inspiracji. W 1906 roku mieszkał w Wiedniu, w 1909 roku zamieszkał w Paryżu. W Wiedniu należał do stowarzyszenia artystycznego "Hagenbund" (1907 r.). W 1938 r. osiadł na wiele lat we Francji, by wrócić do Wiednia w 1972 roku. Malował najchętniej sceny figuralne oraz liryczne krajobrazy.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.