PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2123
Maria DAWSKA (1909-1993)

Kamienice Przybyłów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

tusz/papier, 29 x 39 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Maria Dawska'
na odwrociu drukowana karta z książki "Architektonische Rundschau 1894" z pieczątką: 'BIBLIOTHEK o.ST. FORTBILDUNGS| u. FACHSCHULE zu BRESLAU'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Sprzedane 500 zł (625 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 700 - 1 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.