PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

2127
Henryk HERMANOWICZ (1912-1992)

Kamienica Celejowska o poranku, lata 50. XX w.

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 17,5 x 12,5 cm
opisana ołówkiem na odwrociu: 'Kazimierz Dolny - Kamieniczka Celejowska' oraz inne notatki ołówkowe, pieczęć autorska: 'HENRYK HERMANOWICZ | fotografik – Z. P. A. F. | Kraków, Szopena 1a'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Mit Kazimierza Dolnego nad Wisłą - aukcja online

14.06.2021

16:00

Sprzedane 600 zł (750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 000 - 1 500 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.