LITERATURA:
Porównaj: Henryk Grunwald 1904 - 1958. Rysunek, grafika, malarstwo, złotnictwo. Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1960, poz. kat. 381, 382, s.80

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

77
Henryk GRUNWALD (1904 - 1958)

"Kamień i roślina", około1957

akwarela/papier, 49 x 34 cm
sygnowany p.d.: 'Grunwald'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Dawna. Prace na Papierze

23.09.2021

19:00

Sprzedane 1 400 zł (1 750 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 2 000 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

LITERATURA:
Porównaj: Henryk Grunwald 1904 - 1958. Rysunek, grafika, malarstwo, złotnictwo. Pamiętnik wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1960, poz. kat. 381, 382, s.80

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.