STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

4529
Waldemar ŚWIERZY (1931-2013)

Kaktus IV, 1980

gwasz/papier, 33 x 24 cm
sygnowany wzdłuż dolnej krawędzi: 'Swierzy'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WS 89 | Kaktus 4 | 1980'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Waldemar Świerzy

01.07.2020

16:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza:
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

STAN ZACHOWANIA:
praca nieoprawiona

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.