033
K.Malota (XX w.)

Kwiaty w dzbanku
sygn. p.d. K. Malota
olej, pilśnia
46,7x32,5 cm

Zobacz katalog

RYNEK SZTUKI

218 Aukcja Dzieł Sztuki

12.06.2021

12:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 650 zł
Estymacja: 700 - 1 200 zł