POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska
- Desa Unicum, 2012
- kolekcja prywatna, Warszawa

WYSTAWIANY:
- Jarosław Modzelewski, Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa, 2006
- X Biennale Sztuki "Wobec wartości", Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, luty 2006

Zwierzęta w obrazach Jarosława Modzelewskiego pojawiają się w różnych rolach, zarówno jako symboliczne figury, jak i w roli bohaterów scen rodzajowych. Ich powracająca obecność zdaje się wskazywać na relacje, które wiążą je z ludźmi, towarzyszącymi im w obrazach. Zwierzęta w sztuce Modzelewskiego to często domowe czworonogi i pupile lub zwierzęta gospodarskie, o które troszczą się ludzie. Istnieje wśród nich seria obrazów, w których forma tej troski jest szczególna: są to obrazy z roku 1997 – czasu wielkiej powodzi na południu Polski. Modzelewski stworzył wtedy szereg widoków ludzi ratujących zwierzęta przed utonięciem, ale też przedstawienia zwierząt jako ofiar tego wielkiego kataklizmu, były to na przykład prace: „Milion kur utonęło” czy „Ratowanie psa”. W tym ostatnim obrazie malarz przedstawił poświęcenie ludzi dla zwierzęcia.

W prezentowanym tu obrazie „Już nie mam siły chodzić”, podobnie jak na wielu innych płótnach Modzelewskiego widzimy relację człowieka i psa. Scena spaceru, dzięki tytułowi odsłaniającemu sens tej narracji zyskuje charakter smutno-komiczny. W jej znaczeniowym centrum znajduje się pies, który zdaje się uskarżać na swoje położenie. Jego niedyspozycja pozostaje przedmiotem troski opiekującej się nim osoby.

Studiował na warszawskiej ASP - w 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-89 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 roku nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

13
Jarosław MODZELEWSKI (ur. 1955, Warszawa)

"Już nie mam siły chodzić", 2005 r.

tempera żółtkowa/płótno, 180 x 120 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jarosław | Modzelewski | 2005 | "Już nie mam siły chodzić" | temp. ż. 180 x 120'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
- kolekcja prywatna, Polska
- Desa Unicum, 2012
- kolekcja prywatna, Warszawa

WYSTAWIANY:
- Jarosław Modzelewski, Galeria Grafiki i Plakatu, Warszawa, 2006
- X Biennale Sztuki "Wobec wartości", Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, luty 2006

Zwierzęta w obrazach Jarosława Modzelewskiego pojawiają się w różnych rolach, zarówno jako symboliczne figury, jak i w roli bohaterów scen rodzajowych. Ich powracająca obecność zdaje się wskazywać na relacje, które wiążą je z ludźmi, towarzyszącymi im w obrazach. Zwierzęta w sztuce Modzelewskiego to często domowe czworonogi i pupile lub zwierzęta gospodarskie, o które troszczą się ludzie. Istnieje wśród nich seria obrazów, w których forma tej troski jest szczególna: są to obrazy z roku 1997 – czasu wielkiej powodzi na południu Polski. Modzelewski stworzył wtedy szereg widoków ludzi ratujących zwierzęta przed utonięciem, ale też przedstawienia zwierząt jako ofiar tego wielkiego kataklizmu, były to na przykład prace: „Milion kur utonęło” czy „Ratowanie psa”. W tym ostatnim obrazie malarz przedstawił poświęcenie ludzi dla zwierzęcia.

W prezentowanym tu obrazie „Już nie mam siły chodzić”, podobnie jak na wielu innych płótnach Modzelewskiego widzimy relację człowieka i psa. Scena spaceru, dzięki tytułowi odsłaniającemu sens tej narracji zyskuje charakter smutno-komiczny. W jej znaczeniowym centrum znajduje się pies, który zdaje się uskarżać na swoje położenie. Jego niedyspozycja pozostaje przedmiotem troski opiekującej się nim osoby.

Studiował na warszawskiej ASP - w 1980 roku obronił dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Był współzałożycielem Gruppy, z którą wystawiał w latach 1983-92. W tym też okresie w obrazach artysty znajdują odbicie wydarzenia, którymi żyła Polska. Jest uważany za jedną z głównych postaci "Ekspresji lat 80.". W latach 1986-89 tworzył obrazy figuralne, których forma (kolor, modelunek, perspektywa) odpowiadała zasadom realizmu, jednak charakterystyka postaci, a zwłaszcza sytuacji, w jakich były one przedstawiane, odznaczała się drażniącą niezwykłością. Artysta uzyskiwał ten efekt np. przez dublowanie figur (Fotograf. Fotograf, 1986), ujmowanie postaci w sytuacji niepewności, niewygody czy zagrożenia upadkiem (Trudności w poruszaniu się, 1987), zabiegi z przestrzenią (Romanica Toscana, 1987). Niekiedy surrealna atmosfera wynikała wprost z tematu czy przedstawionej sytuacji egzystencjalnej. We własnym odczuciu artysta uważa lata 90., za okres twórczości o wiele ważniejszy niż wcześniejsze dokonania. W latach 90. prowadził, wspólnie z Markiem Sobczykiem prywatną Szkołę Sztuki w Warszawie. W 1997 roku nastąpiła zmiana używanej przez Jarosława Modzelewskiego techniki malarskiej z olejnej na temperową. Zamiarem artysty było ożywienie płócien przez technikę tempery, która pozwala na swobodniejsze kształtowanie faktury płótna. W twórczości artysty pojawiły wkrótce nowe wątki. Na przełomie 2001 i 2002 roku w Galerii Kordegarda w Warszawie odbyła się wystawa pt. "Obraz jako wyraz obserwacji wnętrza kościelnego". Obrazy prezentowane na tej wystawie to efekt odkrycia przez Modzelewskiego nowego obszaru zainteresowań - wnętrz kościołów. Szczególne znaczenie ma zaobserwowana przez artystę prozaiczność tych wnętrz, która kontrastuje z ich duchowym i sakralnym przeznaczeniem. Specyficzna atmosfera obrazów Modzelewskiego i filmowy sposób kadrowania tematu sprawia, że krytycy chętnie porównują go do Edwarda Hoppera.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.