Wielkopolska Brygada Kawalerii to jedna z najlepszych jednostek elitarnej formacji II Rzeczypospolitej, jaką była kawaleria. Swoją klasę potwierdziła w kampanii 1939 r. walcząc twardo i umiejętnie w szeregach Armii „Poznań” od wielkopolskiego Leszna aż po Warszawę. Dzieje Brygady i detaliczny opis działań we wrześniu 1939 r. przedstawia w swojej najnowszej książce płk dr hab. Juliusz S. Tym – pisarz dobrze znany, którego dorobek na trwale wpisał się w pol- ską historiogra ę wojskową. Autor, z wykształcenia pancerniak, karierę o cerską rozpoczął w pododdziałach zmechanizowanych i rozpoznaw- czych 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Strategii Woj- skowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. W swojej monogra i Juliusz S. Tym wykorzystał ob tą bazę źródłową, dokumenty z CAW, IPMS oraz The Na onal Archives w Londynie, rela- cje żołnierzy i o cerów oraz bogatą literaturę pamiętnikarską. Walo- rem tej książki jest nie tylko kronikarska dokładność, ale i spojrzenie przez pryzmat wiedzy zawodowego o cera. Stąd obszerne omówienie zasad mobilizacji wielkiej jednostki kawalerii i analiza jej możliwości bojowych. Stąd też – cenne i rzadkie w polskiej literaturze historyczno- -wojskowej – podsumowanie każdej fazy działań Brygady i całości jej poczynań w kampanii pod kątem założeń taktycznego użycia Brygady oraz zastosowania zasad sztuki wojennej. Tekst ilustrowany jest blisko setką zdjęć oraz kilkunastoma szkicami. Książka z dedykacją autora.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.

107
JULIUSZ TYM

Wielkopolska Brygada Kawalerii
w kampanii 1939 roku, Warszawa 2019

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Wielkopolska Brygada Kawalerii to jedna z najlepszych jednostek elitarnej formacji II Rzeczypospolitej, jaką była kawaleria. Swoją klasę potwierdziła w kampanii 1939 r. walcząc twardo i umiejętnie w szeregach Armii „Poznań” od wielkopolskiego Leszna aż po Warszawę. Dzieje Brygady i detaliczny opis działań we wrześniu 1939 r. przedstawia w swojej najnowszej książce płk dr hab. Juliusz S. Tym – pisarz dobrze znany, którego dorobek na trwale wpisał się w pol- ską historiogra ę wojskową. Autor, z wykształcenia pancerniak, karierę o cerską rozpoczął w pododdziałach zmechanizowanych i rozpoznaw- czych 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Strategii Woj- skowej Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. W swojej monogra i Juliusz S. Tym wykorzystał ob tą bazę źródłową, dokumenty z CAW, IPMS oraz The Na onal Archives w Londynie, rela- cje żołnierzy i o cerów oraz bogatą literaturę pamiętnikarską. Walo- rem tej książki jest nie tylko kronikarska dokładność, ale i spojrzenie przez pryzmat wiedzy zawodowego o cera. Stąd obszerne omówienie zasad mobilizacji wielkiej jednostki kawalerii i analiza jej możliwości bojowych. Stąd też – cenne i rzadkie w polskiej literaturze historyczno- -wojskowej – podsumowanie każdej fazy działań Brygady i całości jej poczynań w kampanii pod kątem założeń taktycznego użycia Brygady oraz zastosowania zasad sztuki wojennej. Tekst ilustrowany jest blisko setką zdjęć oraz kilkunastoma szkicami. Książka z dedykacją autora.


WARUNKI SPRZEDAŻY:
- Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

DOGRYWKA:
Zgłoszenie oferty na 5 minut przed końcem aukcji uruchamia system dogrywki - licznik czasu widoczny w kolorze czerwonym.
W czasie dogrywki obiekt zostanie sprzedany dopiero wówczas, kiedy od ostatniego zgłoszenia upłynie 5 minut i w tym czasie nie zostaną odnotowane inne wyższe oferty.
Każda nowa oferta uruchamia system odliczania 5 minut i oczekiwania na wyższe oferty.

LICYTACJA
Każdy uczestnik aukcji zobowiązany jest zalicytować minimalną kwotą wskazaną przez system aukcyjny.
Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Licytujący może zdecydować:
- czy chce zalicytować wyższą ceną i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji
- czy podana cena stanowi maksymalny limit ceny, ukryty dla innych uczestników, a system będzie automatycznie licytował do wskazanego limitu.