płótno złocone, tłoczony na licu wizerunek faraona wraz z hieroglifami, złocony Krzyż Egipski symbol szczęścia; każdy z 10-ciu rysunków poprzedzony bibułką z fragmentem tekstu, druk dwuszpaltowy w ornamencie drukarskim.

Stan zachowania: minimalne przetarcia oprawy, poza tym bardzo dobry.

Józef Holewiński był jednym z najwybitniejszych polskich drzeworytników, dyrektorem artystycznym Tygodnika Ilustrowanego. Cykl rysunków do niniejszej edycji był jego malarskim opus magnum.

178
Józef HOLEWIŃSKI (1848-1917), Bolesław PRUS (1847-1912)

Faraon
Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa- Kraków-Lublin [1923]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 33 x 29 cm, oprawa wydawnicza;

Zobacz katalog

REMPEX

284. Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

08.09.2021

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 500 zł
Estymacja: 2 000 - 2 400 zł

płótno złocone, tłoczony na licu wizerunek faraona wraz z hieroglifami, złocony Krzyż Egipski symbol szczęścia; każdy z 10-ciu rysunków poprzedzony bibułką z fragmentem tekstu, druk dwuszpaltowy w ornamencie drukarskim.

Stan zachowania: minimalne przetarcia oprawy, poza tym bardzo dobry.

Józef Holewiński był jednym z najwybitniejszych polskich drzeworytników, dyrektorem artystycznym Tygodnika Ilustrowanego. Cykl rysunków do niniejszej edycji był jego malarskim opus magnum.