OPINIE:
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

242
Pierre HOULES (1945 Béziers - 1986 Paryż)

Josie Borain na dachu Carnegie Hall

C-Print/papier fotograficzny, płyta aluminiowa, 66,5 x 95,5 cm (arkusz)
sygnowany, numerowany i opisany na nalepce na odwrociu: 'PHOTO PIERRE HOULES | IOSEE ON TOP OF THE CARNEGIE HALL | 1/6 | [signature Jean Paul Houles]'
sucha pieczęć p.d.
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 1/6

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

OPINIE:
do obiektu dołączony certyfikat autentyczności

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.