W lewym górnym narożu napis w kartuszu: „DUCATUS / SILESIAE / WOLANUS / Authore Jona Sculteto / Sprotta Silesio”. U dołu pośrodku nad marginesem: „Joannes Janssenius excudit”. W kartuszu z lewej u dołu dedykacja autora dla księcia Jerzego Rudolfa Lednickiego.

819
Jonas SCULTETUS (1603-1664), Johannes JANSSONIUS (1588-1664) - wydawca

Mapa Księstwa Wołowskiego
miedzioryt kolorowany, papier; 50,56 x 59,6 cm (arkusz).
Amsterdam, 1658

Zobacz katalog

REMPEX

277 Aukcja Sztuki Dawnej i Antyków

18.11.2020

18:00

Niesprzedane
Cena wywoławcza: 1 300 zł
Estymacja: 1 500 - 1 800 zł

W lewym górnym narożu napis w kartuszu: „DUCATUS / SILESIAE / WOLANUS / Authore Jona Sculteto / Sprotta Silesio”. U dołu pośrodku nad marginesem: „Joannes Janssenius excudit”. W kartuszu z lewej u dołu dedykacja autora dla księcia Jerzego Rudolfa Lednickiego.