POCHODZENIE:
AgraArt, marzec 2016
kolekcja prywatna, Poznań

Piotr Michałowski w latach 1815-20 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie w Getyndze 1821-23. Klęska powstania listopadowego i paryska emigracja Piotra Michałowskiego przesądziły o wyborze profesji malarza. Osiadłszy nad Sekwaną w 1832 roku, szybko zadomowił się w tamtejszym środowisku artystycznym. W tamtym czasie artysta dał się poznać jako wytrawny rysownik. Studiując w pracowni Nicolasa-Toussainta Charleta, wykonywał rozliczne szkice oraz kopiował dzieła mistrzów w Luwrze. Wkrótce osiągnął duże uznanie. Tak pisano do jego rodziny w Polsce: „Piotr coraz świetniejszym cieszy się powodzeniem, cały Paryż lata za jego końmi i artyści, amatorowie, znawcy, nieznawcy, wszyscy chcą mieć konie 'Micalouskiego'" (cyt. za: A. Zeńczak, Piotr Michałowski, Wrocław 2001, s. 17-18). Prezentowana w katalogu akwarela unaocznia ikonograficzne predylekcje artysty do interpretowania motywu konia zarówno w wymiarze portretowym, jak i militarnym. Tym wycinkiem swojej spuścizny w jawny sposób nawiązywał do twórczości innego wybitnego romantyka – Théodore'a Géricaulta. Motyw konia, jeźdźca czy konnego zaprzęgu inspirował Michałowskiego od dzieciństwa, które upłynęło pod wpływem legendy wojen napoleońskich. Temat ten eksplorował najpierw amatorsko, następnie w ujęciu akademickim, gdy w okresie studiów w Getyndze chłonął idee romantycznego historyzmu; wyjeżdżał wówczas do Hanoweru i Eilsen, by szkicować konie stacjonujących tam kawalerzystów. W jego akwarelowych rysunkach, przedstawiających sceny militarne i konne czytelny jest również wpływ Aleksandra Orłowskiego – pioniera realistycznego nurtu w sztuce polskiej. W „Jeźdźcu” Michałowski posłużył się typową dla siebie linią, lekko rozlaną, dynamiczną; artysta w symultaniczny sposób oddał ruch konia oraz jego anatomię, co stanowi jakość w jego twórczości.

W latach 1815-1820 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Getyndze (1821 - 1823). Rysunku uczył się prywatnie w Krakowie m.in. u M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. W latach 1832 - 1835 przebywał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni N. T. Charleta i studiował w Luwrze dzieła malarzy hiszpańskich, holenderskich i flamandzkich. W 1835 r. był w Anglii, następnie wrócił do Krakowa, gdzie w latach 1848 - 1853 był prezesem Rady Administracyjnej. Do 1832 r. w okresie twórczości amatorskiej, wykonywał rysunki i akwarele głównie pod wpływem A. Orłowskiego i C. J. Verneta. Rysował i malował konie, zaprzęgi, dyliżanse i bydło domowe. Tematem jego obrazów były też sceny batalistyczne z wojen napoleońskich i powstania listopadowego; malował konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół a także, jako pierwszy z polskich artystów, portrety chłopów i Żydów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

36
Piotr MICHAŁOWSKI (Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce k. Krakowa 1855)

Jeździec

akwarela, gwasz/papier, 47 x 31 cm
na odwrociu stempel Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, oraz odręczny napis atramentem: 'Stwierdzamy autentyczność | szkiców śp. Art. Piotra | Michałowskiego | St Sokołowski'

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

POCHODZENIE:
AgraArt, marzec 2016
kolekcja prywatna, Poznań

Piotr Michałowski w latach 1815-20 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a następnie w Getyndze 1821-23. Klęska powstania listopadowego i paryska emigracja Piotra Michałowskiego przesądziły o wyborze profesji malarza. Osiadłszy nad Sekwaną w 1832 roku, szybko zadomowił się w tamtejszym środowisku artystycznym. W tamtym czasie artysta dał się poznać jako wytrawny rysownik. Studiując w pracowni Nicolasa-Toussainta Charleta, wykonywał rozliczne szkice oraz kopiował dzieła mistrzów w Luwrze. Wkrótce osiągnął duże uznanie. Tak pisano do jego rodziny w Polsce: „Piotr coraz świetniejszym cieszy się powodzeniem, cały Paryż lata za jego końmi i artyści, amatorowie, znawcy, nieznawcy, wszyscy chcą mieć konie 'Micalouskiego'" (cyt. za: A. Zeńczak, Piotr Michałowski, Wrocław 2001, s. 17-18). Prezentowana w katalogu akwarela unaocznia ikonograficzne predylekcje artysty do interpretowania motywu konia zarówno w wymiarze portretowym, jak i militarnym. Tym wycinkiem swojej spuścizny w jawny sposób nawiązywał do twórczości innego wybitnego romantyka – Théodore'a Géricaulta. Motyw konia, jeźdźca czy konnego zaprzęgu inspirował Michałowskiego od dzieciństwa, które upłynęło pod wpływem legendy wojen napoleońskich. Temat ten eksplorował najpierw amatorsko, następnie w ujęciu akademickim, gdy w okresie studiów w Getyndze chłonął idee romantycznego historyzmu; wyjeżdżał wówczas do Hanoweru i Eilsen, by szkicować konie stacjonujących tam kawalerzystów. W jego akwarelowych rysunkach, przedstawiających sceny militarne i konne czytelny jest również wpływ Aleksandra Orłowskiego – pioniera realistycznego nurtu w sztuce polskiej. W „Jeźdźcu” Michałowski posłużył się typową dla siebie linią, lekko rozlaną, dynamiczną; artysta w symultaniczny sposób oddał ruch konia oraz jego anatomię, co stanowi jakość w jego twórczości.

W latach 1815-1820 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Getyndze (1821 - 1823). Rysunku uczył się prywatnie w Krakowie m.in. u M. Stachowicza, J. Brodowskiego i F. Lampiego. W latach 1832 - 1835 przebywał w Paryżu, gdzie uczył się w pracowni N. T. Charleta i studiował w Luwrze dzieła malarzy hiszpańskich, holenderskich i flamandzkich. W 1835 r. był w Anglii, następnie wrócił do Krakowa, gdzie w latach 1848 - 1853 był prezesem Rady Administracyjnej. Do 1832 r. w okresie twórczości amatorskiej, wykonywał rysunki i akwarele głównie pod wpływem A. Orłowskiego i C. J. Verneta. Rysował i malował konie, zaprzęgi, dyliżanse i bydło domowe. Tematem jego obrazów były też sceny batalistyczne z wojen napoleońskich i powstania listopadowego; malował konne portrety wodzów i hetmanów, portrety rodziny i przyjaciół a także, jako pierwszy z polskich artystów, portrety chłopów i Żydów.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.