PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

43
MONSTFUR (data utworzenia: 2006, Częstochowa)

"Jard" - tryptyk , 2014

technika mieszana/blacha, tryptyk 50 x 30 cm (całość: 50 x 90 cm)
na odwrociu każdej pracy stemple: 'Monstfur'; środkowa praca datowana i opisana: 'JARD | 2014';
każda z części numerowana

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Yellow and Gray

17.06.2021

19:00

Sprzedane 4 800 zł (6 000 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 6 000 - 10 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.