W latach 1846-1854 studiował pod kierunkiem Marcina Zaleskiego. Wzorem nauczyciela Seidlitz zajął się malarstwem wedutowym, przedstawiając widoki ulic Warszawy ozdobione bogatym sztafażem. W latach 1860-1861 wystawiał w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych. Obrazy m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.
W zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy) znajduje się identyczny obraz artysty (nr inw. 706, zakup w 1950 r.).

Czym jest więc nasz obraz? Repliką? Doskonałą kopią? Z literatury wiemy, że malarz kopiował obrazy innych malarzy, co w tamtych czasach było zupełnie naturalne.
Obraz muzealny jest reprodukowany w książce Album Warszawski. Obraz miasta w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2000, s. 204, ilustr. 192.

W Almanachu Muzealnym 3 z 2001 r. zamieszczono obszerny artykuł Krystyny Żmuda-Liszewskiej Jan Seidlitz (1832-1861) - malarz warszawskiej achitektury (s. 227-258) z pełnym katalogiem wszystkich znanych dzisiaj prac Seidlitza. Pod numerem 21 opisany jest wspomniany obraz z Muzeum Warszawy.

42
Jan SEIDLITZ (1832 Warszawa - 1861 tamże), według [?]

"ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA PODCZAS PROCESJI BOŻEGO CIAŁA", 1861
olej na płótnie, 106 x 62 cm,
sygnowany (na szyldzie skłepowym) "SEIDLITZ /JAN".
na odwrocie białą farbą napis: "OSTATNIA PROCESJA /1939".

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

W latach 1846-1854 studiował pod kierunkiem Marcina Zaleskiego. Wzorem nauczyciela Seidlitz zajął się malarstwem wedutowym, przedstawiając widoki ulic Warszawy ozdobione bogatym sztafażem. W latach 1860-1861 wystawiał w Tow. Zachęty Sztuk Pięknych. Obrazy m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.
W zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy) znajduje się identyczny obraz artysty (nr inw. 706, zakup w 1950 r.).

Czym jest więc nasz obraz? Repliką? Doskonałą kopią? Z literatury wiemy, że malarz kopiował obrazy innych malarzy, co w tamtych czasach było zupełnie naturalne.
Obraz muzealny jest reprodukowany w książce Album Warszawski. Obraz miasta w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 2000, s. 204, ilustr. 192.

W Almanachu Muzealnym 3 z 2001 r. zamieszczono obszerny artykuł Krystyny Żmuda-Liszewskiej Jan Seidlitz (1832-1861) - malarz warszawskiej achitektury (s. 227-258) z pełnym katalogiem wszystkich znanych dzisiaj prac Seidlitza. Pod numerem 21 opisany jest wspomniany obraz z Muzeum Warszawy.