POCHODZENIE:
Kuenker, aukcja 144 (7/8.10.2008), poz.4235; Antykwariat
Numizmatyczny Paweł Niemczyk

LITERATURA:
A. L. Friedberg and Ira S. Friedberg, Gold Coins of the World, 89
Gum. 1834 RR

Litery I – T na awersie monety, pod popiersiem króla, są inicjałami Jana Thamma, wardaina i probierza mennicy w Krakowie w latach 1655-1661. Na rewersie pod tarczą herbową mała bawola (żubrza) głowa - herb Wieniawa należy do Bogusława Leszczyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1650 – 1668. Sygnatura SCH odnosi się do Stanisława Chrząstowskiego, administratora mennicy krakowskiej w latach 1655-1658. Dwa znaki nad tarczą, po bokach korony, w postaci małych kółek ze strzałkami, nie zostały dotychczas dokładnie określone i zinterpretowane; w literaturze uważa się je za „znaki mennicze” przynależne wyłącznie monetom krakowskim z 1655 r.

Moneta bardzo rzadka i obecnie sporadycznie występująca w handlu antykwarycznym, pięknie zachowana, o wielkich walorach historycznych i numizmatycznych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.

32
Jan Kazimierz, dwudukat koronny, 1655 r.

Mennica: Kraków
złoto, 6,81 g; śr. 27,5 mm
Av.: Popiersie króla z długimi włosami, spadającymi w lokach na ramię, w koronie, w zbroi i w płaszczu przewiązanym na ramieniu, z orderem Złotego Runa na piersi.
Pod popiersiem litery I – T.
Po bokach popiersia półkoliście napis: IOAN : CASIMI : - · DG· REX · P. [.]
Rv.: Pod koroną królewską owalna, ozdobna, pięciopolowa, polsko-litewska tarcza herbowa, ze Snopkiem – herbem rodowym Wazów – w polu sercowym. U góry, po bokach tarczy, znaki w postaci małych kółek ze strzałkami, pod tarczą bawola głowa i poniżej, już w otoku, w klamrach, litery SCH.
W otoku napis MONET · AVREA – REGNI · P : 1655 .

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Kolekcja Polskich Monet Złotych 1535 - 1925

30.11.2020

19:00

Sprzedane 80 000 zł (94 400 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 90 000 - 110 000 zł

POCHODZENIE:
Kuenker, aukcja 144 (7/8.10.2008), poz.4235; Antykwariat
Numizmatyczny Paweł Niemczyk

LITERATURA:
A. L. Friedberg and Ira S. Friedberg, Gold Coins of the World, 89
Gum. 1834 RR

Litery I – T na awersie monety, pod popiersiem króla, są inicjałami Jana Thamma, wardaina i probierza mennicy w Krakowie w latach 1655-1661. Na rewersie pod tarczą herbową mała bawola (żubrza) głowa - herb Wieniawa należy do Bogusława Leszczyńskiego, podskarbiego wielkiego koronnego w latach 1650 – 1668. Sygnatura SCH odnosi się do Stanisława Chrząstowskiego, administratora mennicy krakowskiej w latach 1655-1658. Dwa znaki nad tarczą, po bokach korony, w postaci małych kółek ze strzałkami, nie zostały dotychczas dokładnie określone i zinterpretowane; w literaturze uważa się je za „znaki mennicze” przynależne wyłącznie monetom krakowskim z 1655 r.

Moneta bardzo rzadka i obecnie sporadycznie występująca w handlu antykwarycznym, pięknie zachowana, o wielkich walorach historycznych i numizmatycznych.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.