Na odwrocie: Konny oficer lub generał z Warszawskiego Królestwa Kongresowego; dedykacja Jerzego Kossaka dla Feliksa Ścibałły z 1854 r, zapiski proweniencyjne oraz tytułowe. Szkic do obrazu olejnego pod tym tytułem. 

29
January SUCHODOLSKI (1797 Grodno - 1875 Boimie k.Węgrowa)

Jan Karol Chodkiewicz pod Kircholmem, ok. 1858 

Ołówek, papier; wym.: 24 x 32,5 cm;
p.d. pieczątka kolekcjonerska: ze zbiorów F. Ścibałły

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Na odwrocie: Konny oficer lub generał z Warszawskiego Królestwa Kongresowego; dedykacja Jerzego Kossaka dla Feliksa Ścibałły z 1854 r, zapiski proweniencyjne oraz tytułowe. Szkic do obrazu olejnego pod tym tytułem.