Nakład 1000 numerowanych egzemplarzy, ten bez numeru z nie wypełnionym miejscem na numer. Ilustracje Chełmińskiego poprzedzają bibułki ochronne z tekstem objaśniającym. Stronę przedtytułową zdobi
faksymile sygnatury malarza. Na ośmiu planszach czarno-białych portrety najwybitniejszych dowódców wojska polskiego z epoki napoleońskiej. Tekst w języku francuskim, napisany przez A. M. Malibrana, dotyczy
dziejów różnych formacji wojska polskiego powstałych po upadku Rzeczypospolitej, począwszy od Legionów Dąbrowskiego, aż do ostatecznego upadku Napoleona. Dodatkowo szczegółowo opisane zostały szlaki
bojowe, mundury, uzbrojenie, sztandary, odznaczenia i portrety dowódców wzbogacone o biogramy. Stan zachowania idealny.

2
Jan CHEŁMIŃSKI, Alphonse - Marie MALIBRAN

Armia Księstwa Warszawskiego (L’Armee du Duche de Varsovie)
Paryż 1913; bibliofilska edycja z 48 barwnymi planszami Jana Chełmińskiego,
s. 314; 39 x 28 cm; oprawa współczesna skóra, grzbiet 5-cio polowy,
zwięzy wypukłe, tłoczona złotem tytulatura, ozdobny grzbiet.

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Nakład 1000 numerowanych egzemplarzy, ten bez numeru z nie wypełnionym miejscem na numer. Ilustracje Chełmińskiego poprzedzają bibułki ochronne z tekstem objaśniającym. Stronę przedtytułową zdobi
faksymile sygnatury malarza. Na ośmiu planszach czarno-białych portrety najwybitniejszych dowódców wojska polskiego z epoki napoleońskiej. Tekst w języku francuskim, napisany przez A. M. Malibrana, dotyczy
dziejów różnych formacji wojska polskiego powstałych po upadku Rzeczypospolitej, począwszy od Legionów Dąbrowskiego, aż do ostatecznego upadku Napoleona. Dodatkowo szczegółowo opisane zostały szlaki
bojowe, mundury, uzbrojenie, sztandary, odznaczenia i portrety dowódców wzbogacone o biogramy. Stan zachowania idealny.