LITERATURA:
"Artluk", kwartalnik 2 (12), 2009, Warszawa, s. 38, 42 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

10
Wojciech FANGOR (1922 Warszawa - 2015 Warszawa)

"Jak cyklop, obraz patrzy na mnie" - zestaw trzech ilustracji do rozmowy w kwartalniku Artluk nr 2/2009, 2009

flamaster/papier , 29 x 20 cm (w świetle oprawy)
dołączony list Wojciecha Fangora oraz magazyn Artluk nr 2/200
na każdej z prac na odwrociu naklejka z opisem: 'Wojciech Fangor, rysunek flamastrem,| ilustracja (1/3) do rozmowy w kwartalniku | Arluk nr 2/2009 p.t.: „Jak Cylop, obraz patrzy | na mnie” przeprowadzona przez dr. Martę Smolińska-Byczuk, marzec 2009'

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Sztuka Współczesna. Prace na Papierze

13.05.2021

19:00

Cena wywoławcza:
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Zaloguj się, aby wysłać zgłoszenie

LITERATURA:
"Artluk", kwartalnik 2 (12), 2009, Warszawa, s. 38, 42 (il.)

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.