Prezentowany obraz to wczesna praca Januarego Suchodolskiego, powsta a jeszcze przed jego podróżą artystyczną do Włoch i nauką u Horacego Verneta (1834). Obraz w 1914 r. pojawił się w sprzedaży antykwarycznej w Warszawie jako Hołd Jadwidze (por. nalepka na odwrocie), zaś ostatnio jako Wjazd Jadwigi do Lwowa (Desa-Unicum, aukcja 150, 21. czerwca 2007, poz. 20). Konotacja miejsca by a możliwa poprzez rozpoznanie widniejącej z lewej Góry Zamkowej z wyimaginowaną sylwetą zamku oraz roztaczającą się pod nim panoramą lwowskiego grodu. Obraz nie był znany z autopsji wybitnej znawczyni twórczości Januarego Suchodolskiego - dr Krystynie Sroczyńskiej, autorce najpełniejszej monografii poświęconej malarzowi - January Suchodolski, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961. Niemniej w zamieszczonym w monografii spisie prac artysty Sroczyńska wymienia obraz Jadwiga Ruś zdobywająca (Jadwiga na Rusi Czerwonej) malowany farbami olejnymi na płótnie (op. cit., s. 139, poz. 12). Datuje go na podstawie wzmianki zamieszczonej przez A. Lessera w "Sprawozdaniach Komisji TZSP ... za rok 1876" na lata przed 1831. Prezentowany obraz wraz z inną pracą Suchodolskiego Bitwa pod Grunwaldem był eksponowany na wystawach przed 1831 r. Jest więc obraz Jadwiga Ruś zdobywająca interesującym przyczynkiem do poznania wczesnej twórczości Januarego Suchodolskiego, jest także interesującym przykładem ikonografii Lwowa.

283
January SUCHODOLSKI (1797 Grodno - 1875 Boimie k.Węgrowa)

JADWIGA RUŚ ZDOBYWAJźCA, 1827

olej, płótno, 97 x 124 cm
sygnowany i datowany l. d.: JS. 1827 N: 5
na odwrocie papierowa naklejka z Salonu Sztuki St. Kulikowskiego w Warszawie oraz naklejka: `27400 Autor Suchodolski January / Tytu Hołd Jadwidze / Rodzaj dzieła olejny / Cena 2 000

Kup abonament Wykup abonament, aby zobaczyć więcej informacji

Prezentowany obraz to wczesna praca Januarego Suchodolskiego, powsta a jeszcze przed jego podróżą artystyczną do Włoch i nauką u Horacego Verneta (1834). Obraz w 1914 r. pojawił się w sprzedaży antykwarycznej w Warszawie jako Hołd Jadwidze (por. nalepka na odwrocie), zaś ostatnio jako Wjazd Jadwigi do Lwowa (Desa-Unicum, aukcja 150, 21. czerwca 2007, poz. 20). Konotacja miejsca by a możliwa poprzez rozpoznanie widniejącej z lewej Góry Zamkowej z wyimaginowaną sylwetą zamku oraz roztaczającą się pod nim panoramą lwowskiego grodu. Obraz nie był znany z autopsji wybitnej znawczyni twórczości Januarego Suchodolskiego - dr Krystynie Sroczyńskiej, autorce najpełniejszej monografii poświęconej malarzowi - January Suchodolski, Wrocław - Warszawa - Kraków 1961. Niemniej w zamieszczonym w monografii spisie prac artysty Sroczyńska wymienia obraz Jadwiga Ruś zdobywająca (Jadwiga na Rusi Czerwonej) malowany farbami olejnymi na płótnie (op. cit., s. 139, poz. 12). Datuje go na podstawie wzmianki zamieszczonej przez A. Lessera w "Sprawozdaniach Komisji TZSP ... za rok 1876" na lata przed 1831. Prezentowany obraz wraz z inną pracą Suchodolskiego Bitwa pod Grunwaldem był eksponowany na wystawach przed 1831 r. Jest więc obraz Jadwiga Ruś zdobywająca interesującym przyczynkiem do poznania wczesnej twórczości Januarego Suchodolskiego, jest także interesującym przykładem ikonografii Lwowa.