Francuski fotograf prasowy, żyjący i pracujący w Bretanii. Fotografiuje sławy w ich codziennym środowisku: piosenkarzy, aktorów, artystów, polityków. Swoja karierę zaczyna pracując dla agencji Dalmas, a następnie zostaje fotoreporterem Paris International Presse. Jako dwudziestolatek fotografuje protesty studenckie, które miały miejsce w Paryżu w maju w 1968 roku, doskonale oddając atmosferę tamtego czasu. Fotografia jest dla niego nie tylko zawodem ale i pasją.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

315
Alain QUEMPER (1947 - 2013)

Jackie Kennedy

wydruk pigmentowy/papier barytowy, 70,2 x 40,5 cm (arkusz)
sygnowany i numerowany ołówkiem na odwrociu: '[sygnatura] | 1/30 + 2 EA'
na odwrociu pieczęć autorska: 'PHOTO ALAIN QUEMPER'
na odwrociu pieczęć: 'GALERIE GRACE RADZIWILL'
ed. 1/30

Zobacz katalog

DESA UNICUM

Fotografia Kolekcjonerska: Sławy, Gwiazdy, Osobowości

02.04.2020

20:00

Sprzedane 1 400 zł (1 722 zł z opłatą aukcyjną)
Cena wywoławcza:
Estymacja: 1 800 - 3 000 zł
Opłaty dodatkowe: droit de suite

Francuski fotograf prasowy, żyjący i pracujący w Bretanii. Fotografiuje sławy w ich codziennym środowisku: piosenkarzy, aktorów, artystów, polityków. Swoja karierę zaczyna pracując dla agencji Dalmas, a następnie zostaje fotoreporterem Paris International Presse. Jako dwudziestolatek fotografuje protesty studenckie, które miały miejsce w Paryżu w maju w 1968 roku, doskonale oddając atmosferę tamtego czasu. Fotografia jest dla niego nie tylko zawodem ale i pasją.

PODATKI I OPŁATY:
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.